บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
   

 
Email : [email protected]  

    : 02 977-9005, 099 979-4796  

               

Balances & Scales
ครื่องชั่งดิจิตอล,เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องชั่งนับจำนวน,เครื่องชั่งน้ำหนัก,เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง,เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง
เครื่องชั่งไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ AND ประเทศญี่ปุ่น  


 
 
Analytical Balances
 
เครื่องชั่งวิเคราะห์ ยี่ห้อ AND
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 5 ตำแหน่ง

 
 
Precision Balances

เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
 
Compact Balances

เครื่องชั่งไฟฟ้า ยี่ห้อ AND
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง


 
 
Industrial Balances

เครื่องชั่งอุตสาหกรรม ยี่ห้อ AND 
 
Digital Scales

เครื่องชั่งอุตสาหกรรมทั่วไปตั้งโต๊ะ
เครื่องชั่งดิจิตอลแบบกันน้ำ AND

 

 
 
Platform Scales

เครื่องชั่งอุตสาหกรรม ยี่ห้อ AND
ตั้งพื้นแบบกันน้ำ

 

 
 
Counting Scales

เครื่องชั่งนับจำนวน ยี่ห้อ AND


 
 
Moisture Analyzer 

เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื่น ยี่ห้อ AND
เครื่องหาความชื่น