บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
   

 
Email : [email protected]  

    : 02 977-9005, 099 979-4796  

               

Balances & Scales
เครื่องชั่งดิจิตอล,เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องชั่งนับจำนวน,เครื่องชั่งน้ำหนัก,เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง,เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง  เครื่องชั่งนับจำนวน                                                                                                                  
 Counting Scales

เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งนับจำนวนชิ้นงาน
เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้านับจำนวน

เครื่องชั่งยี่ห้อ AND
รุ่น HC-i Series

 เครื่องชั่งนับจำนวนชิ้นงาน มีพิกัดตั้งแต่ 3 kg ถึง 30 kg
 หน้าจอแสดง น้ำหนักรวม (kg), น้ำหนักต่อหน่วย (g) และ
   จำนวนชิ้นงาน (pcs)
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 มีระบบ ACAI ซึ่งสามารถคำนวณค่าน้ำหนักเฉลี่ยต่อชิ้นใหม่
   โดยอัตโนมัติ เมื่อจำนวนชิ้นงานเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความถูกต้อง
 มีหน่วยความจำ 99 ค่า           
 มีฟังก์ชั่นการทำงานแบบ HI - OK - LO
 มีจอแสดงผล 3 หน้าจอ        
 ผลิตภัณฑ์ AND / JAPAN ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

Model

Capacity

Resolution

Min.Unit Weight

Pan Size

HC-3Ki

3 kg

0.0005 kg

0.1 / 0.005 g

300 x 210 mm

HC-6Ki

6 kg

0.001 kg

0.2 / 0.01 g

HC-15Ki

15 kg

0.002 kg

0.4 / 0.02 g

HC-30Ki

30 kg

0.005 kg

1 / 0.05 g                  

    AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
       AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND

 เครื่องชั่งนับจำนวน                                                                                                          
Counting Scales
 
เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งนับจำนวนชิ้นงาน
เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้านับจำนวน

เครื่องชั่งยี่ห้อ AND
รุ่น FC-i Series
 เครื่องชั่งนับจำนวนชิ้นงาน มีพิกัดตั้งแต่ 500 g ถึง 10 kg
 ค่าความละเอียดตั้งแต่ 0.05 g ถึง 1 g
 มีจอแสดงผล 3 หน้าจอ แสดงน้ำหนักรวม (kg),
   น้ำหนักต่อหน่วย (g) และจำนวนชิ้นงาน (pcs)
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 มีระบบ ACAI ซึ่งสามารถคำนวณค่าน้ำหนักเฉลี่ยต่อชิ้นใหม่
   โดยอัตโนมัติ เมื่อจำนวนชิ้นงานเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความถูกต้อง
 สามารถตั้งหน่วยความจำได้ถึง 500 ความจำ และได้ถึง 6 หลัก
 มีฟังก์ชั่นการทำงานแบบ HI - OK - LO
 ผลิตภัณฑ์ AND / JAPAN ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
  

Model

Capacity

Resolution

Min.Unit Weight

Pan Size

FC-500i

500 g

0.05 g

0.01 / 0.0005 g

205 x 152 mm

FC-1000i

1 kg

0.1 g

0.02 / 0.001 g

FC-2000i

2 kg

0.2 g

0.04 / 0.002 g

300 x 280 mm

FC-10Ki

10 kg

1 g

0.2 / 0.01 g
                  
    AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
      AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND

   AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
      AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND
AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
      AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล ANDAND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
      AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล ANDAND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
      AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล ANDAND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
      AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล ANDAND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
      AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล ANDAND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
      AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล ANDAND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
      AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล ANDAND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
      AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล ANDAND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
      AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล ANDAND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
      AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND