บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
   

 
Email : [email protected]  

    : 02 977-9005, 099 979-4796  

               

Balances & Scales
เครื่องชั่งดิจิตอล,เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องชั่งนับจำนวน,เครื่องชั่งน้ำหนัก,เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง,เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่งเครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น                                                                                                                      
Moisture Balance

เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น
เครื่องชั่งหาค่าความชื้น MX-50 Moisture Analyzer
เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า

เครื่องชั่งยี่ห้อ AND
รุ่น MX-50

 พิกัดน้ำหนักสูงสุดที่ชั่งได้ 51 g 
 มีค่าความละเอียด 0.001 g
 จานชั่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 85 มิลลิเมตร
 ใช้หลอดฮาโลเจน (Halogen Lamp ) ให้ความร้อน
 สามารถใช้ความร้อนได้สูงถึง 200°C
 มีหน่วยความจำสำหรับโปรแกรมได้ถึง 20 โปรแกรม
 ค่าความละเอียดในการแสดงความชื้น 0.01%, 0.1%
 แสดงค่าเป็น % ความชื้น, น้ำหนัก, เวลา, อุณหภูมิ
 สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1-480 นาที
 มี RS-232 เป็นมาตรฐานสำหรับต่อคอมพิวเตอร์

 มีโปรแกรม (Software) ที่สามารถทำกราฟ
   และบันทึกค่าความชื้นได้ตลอดการวัดเป็นมาตรฐาน


                               

    AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
   เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น AND  
เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น AND  เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น AND 

   

                            


เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
   เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น AND  
เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น AND  เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น AND  AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
   เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น AND  
เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น AND  เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น AND  AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
   เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น AND  
เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น AND  เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น AND  AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
   เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น AND  
เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น AND  เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น AND  AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
   เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น AND  
เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น AND  เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น AND  AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
   เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น AND  
เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น AND  เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น AND  MX MX MX MX MX MX MX MX MX MX MX  MX MX MX MX MX MX MX MX MX MX  MX MX MX MX MX MX MX MX MX MX  MX MX MX MX MX MX MX MX MX MX  MX MX MX MX MX MX MX MX MX MX  MX MX MX MX MX MX MX MX MX MX  MX MX MX MX MX MX MX MX MX MX  MX MX MX MX MX MX MX MX MX MX  MX MX MX MX MX MX MX MX MX MX  MX MX MX MX MX MX MX MX MX MX  MX MX MX MX MX MX MX MX MX MX