บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
   

 
Email : [email protected]  

    : 02 977-9005, 099 979-4796  

               

Balances & Scales
เครื่องชั่งดิจิตอล,เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องชั่งนับจำนวน,เครื่องชั่งน้ำหนัก,เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง,เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง เครื่องชั่งในอุตสาหกรรม                                                                                                                                  
Bench and Platform Scales
เครื่องชั่งอุตสาหกรรมตั้งพื้นแบบไม่กันน้ำ
เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งไฟฟ้า FG Seriesเครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า

เครื่องชั่งยี่ห้อ AND
รุ่น FG Series

 เครื่องชั่งอุตสาหกรรม พิกัด 30, 60, 150 kg
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 สามารถแสดงผลน้ำหนักได้ในเวลา 1 วินาที แต่ยังคงผลการชั่งที่แม่นยำ
 มีฟังก์ชั่นการทำงานแบบ HI - OK - LO
 สามารถชั่งเพื่อนับจำนวนได้
 สามารถเลือกหน่วยการชั่งได้ 2 หน่วย ( Kg, Ib )
 สามารถใช้ทั้ง AC Adapter หรือ ถ่านขนาด C size 4 ก้อน
 ผลิตภัณฑ์ AND  / JAPAN ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

  FG-30KAM

30 kg

0.002 kg

300 x 380 mm

  FG-60KAL

60 kg

0.005 kg

390 x 530 mm

  FG-150KAL

150 kg

0.01 kg    
      Download
     catalog
 AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
    AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND

เครื่องชั่งในอุตสาหกรรม                                                                                                                             
Washdown Scales 
    
เครื่องชั่งอุตสาหกรรมตั้งพื้นแบบกันน้ำ
เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งไฟฟ้า SC/SE Seriesเครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า

เครื่องชั่งยี่ห้อ AND
รุ่น SC Series Washdown Scales (IP68) Stainless steel (SUS304) frame

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

SC-30KAM

30 kg

0.005 / 0.01 kg

300 x 380 mm

SC-60KAM

60 kg

0.02 / 0.01 kg

SC-150KAM

150 kg

0.05 / 0.02 kg

SC-60KAL

60 kg

0.02 / 0.01 kg

390 x 530 mm

SC-150KAL

150 kg

0.05 / 0.02 kg


เครื่องชั่งยี่ห้อ AND
รุ่น SE Series Washdown Scales (IP68) Steel frame

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

SE-30KAM

30 kg

0.005 / 0.01 kg

300 x 380 mm

SE-60KAM

60 kg

0.02 / 0.01 kg

SE-150KAM

150 kg

0.05 / 0.02 kg

SE-60KAL

60 kg

0.02 / 0.01 kg

390 x 530 mm

SE-150KAL

150 kg

0.05 / 0.02 kg

              
     Download
     catalog
    AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
      AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND

เครื่องชั่งในอุตสาหกรรม                                                                                                                            
Platform Scales   
เครื่องชั่งอุตสาหกรรมตั้งพื้นแบบกันน้ำ
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอล
เครื่องชั่งไฟฟ้า HW-KGL SeriesDustproof & Waterproof

เครื่องชั่งยี่ห้อ AND    ( เลิกผลิต ) เปลี่ยนเป็นรุ่น HW-KC Series
รุ่น HW-KGL Series 

 เครื่องชั่งอุตสาหกรรม พิกัด 100, 200 kg
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 แท่นชั่งน้ำหนักกันน้ำได้ในระดับ IP 65
 มีฟังก์ชั่นการทำงานแบบ HI - OK - LO
 สามารถชั่งเพื่อนับจำนวนได้
 มีช่องสัญญาณ RS-232 เป็นมาตรฐาน
 สามารถใช้ทั้ง AC Adapter หรือ ถ่านชนิด Alkaline 6 ก้อน (DD) 
 ผลิตภัณฑ์ AND / JAPAN ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

  HW-100KGL

100 kg

0.01 kg

390 x 530 mm

  HW-200KGL

220 kg

0.02 kg            

   AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
      AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND

เครื่องชั่งในอุตสาหกรรม                                                                                                                              
Platform Scales   

เครื่องชั่งอุตสาหกรรมตั้งพื้นแบบกันน้ำ
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอล 
เครื่องชั่งไฟฟ้า HV/HW-KC & HV/HW-KCP SeriesDustproof & Waterproof

เครื่องชั่งยี่ห้อ AND       
รุ่น HV/HW-KC & HV/HW-KCP Series 

 เครื่องชั่งอุตสาหกรรม พิกัด 10, 60, 100, 200 kg
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 แท่นชั่งน้ำหนักกันน้ำได้ในระดับ IP 65
 มีฟังก์ชั่นการทำงานแบบ HI - OK - LO
 สามารถชั่งเพื่อนับจำนวนได้
 มีช่องสัญญาณ RS-232 เป็นมาตรฐาน
 สามารถใช้ทั้ง AC Adapter หรือ ถ่านชนิด Alkaline 4 ก้อน ( sizeD) 
 ผลิตภัณฑ์ AND / JAPAN ได้รับมาตรฐาน ISO 9001


เครื่องชั่งยี่ห้อ AND       
รุ่น HW-KC Series

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

  HW-10KC

10 kg

0.001 kg

250 x 250 mm

  HW-60KC

60 kg

0.005 kg

 330 x 424 mm
  HW-100KC 100 kg 0.02 kg 390 x 530 mm
  HW-200KC 220 kg 0.02 kg 390 x 530 mm


 เครื่องชั่งยี่ห้อ AND       
รุ่น HV-KC Series

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

  HV-15KC

3/6/15 kg

1/2/5 g

250 x 250 mm

  HV-60KC

15/30/60 kg

5/10/20 g

 330 x 424 mm
  HV-200KC 60/150/220 kg20/50/100 g 390 x 530 mm


เครื่องชั่งยี่ห้อ AND       
รุ่น HW-KCP Series (Built-in printer)

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

  HW-10KCP

10 kg

0.001 kg

250 x 250 mm

  HW-60KCP

60 kg

0.005 kg

 330 x 424 mm
  HW-100KCP 100 kg 0.02 kg 390 x 530 mm
  HW-200KCP 220 kg 0.02 kg 390 x 530 mm


เครื่องชั่งยี่ห้อ AND       
รุ่น HV-KCP Series (Built-in printer)

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

  HV-15KCP

3/6/15 kg

1/2/5 g

250 x 250 mm

  HV-60KCP

15/30/60 kg

5/10/20 g

 330 x 424 mm
  HV-200KCP 60/150/220 kg20/50/100 g 390 x 530 mm

             
     Download
     catalog
  AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
    AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND


เครื่องชั่งในอุตสาหกรรม                                                                                                                                                    
Platform Scales
เครื่องชั่งอุตสาหกรรมตั้งพื้นแบบกันน้ำ
เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า
เครื่องชั่งไฟฟ้า HV-WP/HW-WP SeriesDustproof & Waterproof

เครื่องชั่งยี่ห้อ AND
รุ่น HV-WP/HW-WP Series

 แท่นชั่งน้ำหนักกันน้ำได้ ( IP-65 )
 จอแสดงผละเป็นแบบ VFD ( Vacam Florescent Display )
 รุ่น HV-WP จะเป็นค่าความละเอียด 3 ระดับ
 รุ่น HW-WP จะเป็นค่าความละเอียดตลอดช่วงการชั่งน้ำหนัก
 มี RS-232 เป็นมาตรฐาน        
 ตัวเครื่องทำจาก Stainless Steel 
 ผลิตภัณฑ์ AND / JAPAN ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

  HV-15KV-WP

3/6/15 kg

1/2/5 g

250 X 250 mm

  HV-60KV-WP

15/30/60 kg

5/10/20 g

330 X 424 mm

  HV-200KV-WP

60/150/220 kg

20/50/100 g

390 X 530 mm

  HW-10KV-WP

10 kg

1 g

250 X 250 mm

  HW-60KV-WP

60 kg

5 g

330 X 424 mm

  HW-100KV-WP

100 kg

10 g

390 X 530 mm

  HW-200KV-WP

220 kg

20 g           
    AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
      AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND

เครื่องชั่งในอุตสาหกรรม                                                                                                                        
Waterproof Checkweighing Scales
เครื่องชั่งอุตสาหกรรมตั้งพื้นแบบกันน้ำ
เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งไฟฟ้า FS-i Seriesเครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า

เครื่องชั่งยี่ห้อ AND
รุ่น FS-i Series

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

FS-6Ki

6 kg

0.0005 / 0.001 / 0.002 kg

250 x 250 mm

FS-15Ki

15 kg

0.001 / 0.002 / 0.005 kg

250 x 250 mm

FS-30Ki

30 kg

0.002 / 0.005 / 0.01 kg

380 x 300 mm

           
   AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
     AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND