บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
   

 
Email : [email protected]  

    : 02 977-9005, 099 979-4796  

               

Balances & Scales
เครื่องชั่งดิจิตอล,เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องชั่งนับจำนวน,เครื่องชั่งน้ำหนัก,เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง,เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง เครื่องชั่งทั่วไป                                                                                                             
Compact Balances
เครื่องชั่งไฟฟ้า EK-i Series
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า
เครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม 2, 1 ตำแหน่ง

เครื่องชั่งยึ่ห้อ AND
รุ่น EK-i Series

 เครื่องชั่งไฟฟ้า แสดงผลเป็นตัวเลข LCD with backlight ( 16 mm)

 มีช่องสัญญาณ RS-232 เป็นมาตรฐาน
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 มีระบบตรวจสอบเครื่องอัตโนมัติเมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ
 สามารถตั้งค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดเพื่อเปรียบเทียบในการชั่ง
   (HI/OK/LO)
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 สามารถชั่งนับจำนวนได้
 สามารถทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิ 5 °C ถึง 40 °C
 จานชั่งมีทั้งขนาดกลม และจานเหลี่ยม
 ผลิตภัณฑ์ AND / JAPAN ได้รับมาตรฐาน ISO9001

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

EK-300i

300g

0.01g

∅ 110 mm

EK-410i

400g

0.01g

EK-610i

600g

0.01g

EK-600i

600g

0.1g

133 x 170 mm

EK-1200i

1200g

0.1g

EK-3000i

3000g

0.1g

EK-4100i

4000g

0.1g

EK-6100i

6000g

0.1g


                          
      AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
        AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND 
 

 
เครื่องชั่งอุตสาหกรรมทั่วไป แบบกันน้ำ                                                                                             
Compact Bench Scales-Waterproof
                                                
เครื่องชั่งขนาดเล็กใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปแบบกันน้ำ
เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งไฟฟ้า SJ-WP Series
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้าแบบกันน้ำ

เครื่องชั่งยี่ห้อ AND
รุ่น SJ-WP Series

 เครื่องชั่งมีค่าน้ำหนักตั้งแต่ 3 kg ถึง 30 kg
 หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลขแบบดิจิตอล สามารถอ่านค่าได้ชัดเจน
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 จานชั่งทำจากสแตนเลสสตีล (SUS304) มีขนาด 232 x 192 mm
 ใช้งานได้สะดวก ง่ายต่อการพกพา
 ใช้กับถ่านไฟฉาย Size D จำนวน 6 ก้อน  
 สามารถป้องกันน้ำ และฝุ่นละอองได้ในระดับ IP67  
 ผลิตภัณฑ์ AND / JAPAN ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

  SJ-3000WP

3 kg

0.0005 kg

232 x 192 mm

  SJ-6000WP

6 kg

0.001 kg

  SJ-15KWP

15 kg

0.002 kg

  SJ-30KWP

30 kg

0.005 kg

                         
     AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
       AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND 


  เครื่องชั่งทั่วไป                                                                                                       
Compact Balances
 
                                                                                        
เครื่องชั่งไฟฟ้า HT Series
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า
เครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม 2 ตำแหน่ง

เครื่องชั่งยึ่ห้อ AND
รุ่น HT Series

 สามารถชั้่งน้ำหนักได้สูงสุด 120 g 
 ค่าความละเอียด 0.01 g  ตลอดช่วงการวัด
 มีระบบปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้ใช้งาน
 สามารถเปลี่ยนหน่วยการชั่งได้ คือ g, oz, ct
 ใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่ขนาด ( AA ) จำนวน 4 ก้อน
 หน้าจอ LCD with backlight
 จานชั่ง stainless stell 
 ผลิตภัณฑ์ AND / JAPAN ได้รับมาตรฐาน ISO9001

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

HT-120

120 g

0.01g

∅ 70 mm


                     
       AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
         AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND 


 
เครื่องชั่งอุตสาหกรรมทั่วไป                                                                                                                
Compact Scales
                                                     
เครื่องชั่งขนาดเล็กใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป
เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งไฟฟ้า HT Series
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า

เครื่องชั่งยี่ห้อ AND
รุ่น HT Series

 เครื่องชั่งมีค่าน้ำหนักตั้งแต่ 510 g , 5100 g
 หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลขแบบดิจิตอล สามารถอ่านค่าได้ชัดเจน
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 จานชั่งทำจากสแตนเลสสตีล มีขนาด 132 x 130 mm
 ใช้งานได้สะดวก ง่ายต่อการพกพา
 ใช้กับถ่านไฟฉาย Size AA จำนวน 4 ก้อน หรือ AC adaptor (optional)
 ผลิตภัณฑ์ AND / JAPAN ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

HT-500

510 g

0.1 g

132 x 130 mm

HT-5000

5100 g

1 g


                
     AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
       AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND 


  AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
       AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND 

 AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
       AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND 

 AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
       AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND 

 AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
       AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND 

 AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
       AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND 

 AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
       AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND 

 AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
       AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND 

 AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
       AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND 
 AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
       AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND 
 AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
       AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND 
EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK
EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK
EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EKEK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EKEK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EKEK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EKEK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EKEK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EKEK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EKEK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EKEK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EKEK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT