บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
   

 
Email : [email protected]  

    : 02 977-9005, 099 979-4796  

               

Balances & Scales
เครื่องชั่งดิจิตอล,เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องชั่งนับจำนวน,เครื่องชั่งน้ำหนัก,เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง,เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่งเครื่องชั่งอุตสาหกรรมทั่วไปตั้งโต๊ะ แบบกันน้ำ                                                                              
Dust & Waterproof   Digital Scales

เครื่องชั่งขนาดเล็กใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปตั้งโต๊ะแบบกันน้ำ
เครื่องชั่งดิจิตอลแบบกันน้ำ / กันฝุ่น เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า
เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบกันน้ำ HL-WP Series

เครื่องชั่งยี่ห้อ AND
รุ่น HL-WP Series

 เครื่องชั่งตั้งโต๊ะแบบกันน้ำ พิกัด 300g, 1000g, 3000g
 ความละเอียดในการอ่านได้  0.1g, 0.5g, 1g
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 มีจอแสดงผล LCD display
 สามารถป้องกันน้ำและฝุ่นละอองได้ ในระดับ IP65
 ตัวเครื่องทำจากสแตนเลสสตีล
 จานชั่งทำจากสแตนเลสสตีล มีขนาด 128 x128 มม.
 สามารถปิดเครื่องได้โดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งาน
 สามารถใช้แบตเตอรี่ได้นาน 200ชั่วโมง (ถ่าน Alkaline 6 ก้อน) 
 สามารถใช้ AC Adapter ได้ (เป็น Option ซื้อเพิ่ม)
 ผลิตภัณฑ์ AND / JAPAN ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

   HL-300WP

300g

0.1g

128 x 128 mm

   HL-1000WP

1000g

0.5 g

   HL-3000WP

3000g

1 g                    

    AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
      AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND

เครื่องชั่งอุตสาหกรรมทั่วไปตั้งโต๊ะ แบบกันน้ำ                                                                              
Dust & Waterproof  Digital Scales   
เครื่องชั่งอุตสาหกรรมทั่วไปตั้งโต๊ะ แบบกันน้ำ
เครื่องชั่งดิจิตอลแบบกันน้ำ / กันฝุ่น เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า
เครื่องชั่งไฟฟ้า SK-WP Series

เครื่องชั่งยี่ห้อ AND
รุ่น SK-WP Series

 เครื่องชั่งตั้งโต๊ะแบบกันน้ำ พิกัด 1000g, 2000g, 5000g, 10kg, 20kg
 ความละเอียดในการอ่านได้ 0.5g, 1g, 2g, 0.005kg, 0.01kg
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 มีจอแสดงผล LCD display
 สามารถป้องกันน้ำและฝุ่นละอองได้ ในระดับ IP65
 ตัวเครื่องทำจากสแตนเลสสตีล
 จานชั่งทำจากสแตนเลสสตีล มีขนาด 232 x192 มม.
 สามารถปิดเครื่องได้โดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งาน
 สามารถใช้แบตเตอรี่ได้นาน 1200ชั่วโมง (ถ่าน size D 6 ก้อน)
 สามารถใช้ AC Adapter ได้ (เป็น Option ซื้อเพิ่ม)
 ผลิตภัณฑ์ AND / JAPAN ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

   SK-1000WP

1000g

0.5g

232 x 192 mm

   SK-2000WP

2000g

1g

   SK-5001WP

5000g

1g

   SK-10KWP

10kg

0.005kg

   SK-20KWP

20kg

0.01kg                  
 AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
   AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND

AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
   AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล ANDAND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
   AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล ANDAND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
   AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล ANDAND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
   AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล ANDAND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
   AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล ANDAND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
   AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล ANDAND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
   AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล ANDAND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
   AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล ANDAND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
   AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล ANDAND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
   AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล ANDAND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
   AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล ANDAND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
   AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND