บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
   

 
Email : [email protected]  

    : 02 977-9005, 099 979-4796  

               

Balances & Scales
เครื่องชั่งดิจิตอล,เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องชั่งนับจำนวน,เครื่องชั่งน้ำหนัก,เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง,เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง                                             

เครื่องชั่งวิเคราะห์ความละเอียดสูง                                              
Analytical Balancesnalytical Balances                                                            
                                                                                                  
เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งวิเคราะห์ รุ่น GR-200
เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง 210 กรัม

เครื่องชั่งยี่ห้อ AND
รุ่น GR-200

 • สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 210 x 0.0001 กรัม
 • มีตุ้มน้ำหนักมาตรฐานสำหรับ Calibration อยู่ภายในเครื่อง (Internal Calibration)
 • มี Interface (RS-232) และ Software Win CT
 • มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 • จอแสดงผลเป็นแบบ LCD อ่านได้ชัดเจน
 • สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 • สามารถเปลี่ยนหน่วยการชั่งได้ 10 หน่วย
 • จานชั่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 85 มิลลิเมตร
 • ตัวเครื่องมีตู้กระจกสี่เหลี่ยมใส สำหรับป้องกันฝุ่น และลม
 • ผลิตภัณฑ์ AND / JAPAN

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

GR-202

210g / 42g

0.1 / 0.01mg

Ø 85mm

GR-120

120g

0.1mg

GR-200

210g

0.1mg

GR-300

310g

0.1mg

 
 

  


    AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
      AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND 

AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
      AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND 


AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
      AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND 

AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
      AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND 

AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
      AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND 
 เครื่องชั่งวิเคราะห์ความละเอียดสูง                                             
Analytical Balances

เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งวิเคราะห์ รุ่น BM-252
เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ทศนิยม 5 ตำแหน่ง   250  กรัม

เครื่องชั่งยี่ห้อ AND
รุ่น BM-252

 • สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 250 x 0.00001 กรัม
 • มีตุ้มน้ำหนักมาตรฐานสำหรับ Calibration อยู่ภายในเครื่อง (Internal Calibration)
 • มี Interface (RS-232) และ Software Win CT
 • มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 • จอแสดงผลเป็นแบบ LCD อ่านได้ชัดเจน
 • สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 • สามารถเปลี่ยนหน่วยการชั่งได้  10 หน่วย
 • จานชั่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร
 • ตัวเครื่องมีตู้กระจกสี่เหลี่ยมใส สำหรับป้องกันฝุ่น และลม
 • ผลิตภัณฑ์ AND 

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

BM-252

      250 g

0.01 mg

Ø 90 mm

 
 

      catalog

 AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND 
   AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND 

AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
      AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND 


AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
      AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND 

AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
      AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND 

AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
      AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND  เครื่องชั่งดิจิตอล AND