บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
   

 
Email : [email protected]  

    : 02 977-9005, 099 979-4796  

               

Balances & Scales
เครื่องชั่งดิจิตอล,เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องชั่งนับจำนวน,เครื่องชั่งน้ำหนัก,เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง,เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง

 เครื่องชั่ง AND

Analytical Balances
เครื่องชั่งวิเคราะห์ ยี่ห้อ AND

Precision Balances
เครื่องชั่งไฟฟ้า ยี่ห้อ AND
เครื่องชั่งไฟฟ้า  ทศนิยม 3 ตำแหน่ง
เครื่องชั่งไฟฟ้า  ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

Compact Balances
เครื่องชั่งไฟฟ้า ยี่ห้อ AND
เครื่องชั่งไฟฟ้า  ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

Industrial Balances
เครื่องชั่งอุตสาหกรรม ยี่ห้อ AND

Digital Scales
เครื่องชั่งอุตสาหกรรมทั่วไปตั้งโต๊ะ
ยี่ห้อ AND
เครื่องชั่งดิจิตอลแบบกันน้ำ AND

Platform Scales 
เครื่องชั่งอุตสาหกรรม ยี่ห้อ AND
ตั้งพื้นแบบกันน้ำ

Counting Scales
เครื่องชั่งนับจำนวน ยี่ห้อ AND

Moisture Analyzer 
เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื่น ยี่ห้อ AND
เครื่องหาความชื่น ยี่ห้อ AND

ดูรายละเอียด

เครื่องชั่ง OHAUS


♦ Analytical Balances   
เครื่องชั่งวิเคราะห์ ยี่ห้อ OHAUS


♦ Precision Balances
เครื่องชั่งไฟฟ้า ยี่ห้อ OHAUS
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง


♦ Compact Balances
เครื่องชั่งไฟฟ้า ยี่ห้อ OHAUS
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง


♦ Portable Scales
เครื่องชั่งดิจิตอล ยี่ห้อ OHAUS
เครื่องชั่งละเอียด 0.01 -0.1 กรัม
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 1 ตำแหน่ง เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ


Bench Scales
เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น ยี่ห้อ OHAUS


Moisture Analyzer
เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื่น OHAUS
เครื่องหาความชื่น ยี่ห้อ OHAUS

 

ดูรายละเอียด

เครื่องชั่ง JADEVER


Precision Balances
เครื่องชั่งดิจิตอล ยี่ห้อ JADEVER
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง


Digital Scales
เครื่องชั่งดิจิตอล ยี่ห้อ JADEVER
เครื่องชั่งอุตสาหกรรมทั่วไปตั้งโต๊ะ
เครื่องชั่งดิจิตอลแบบกันน้ำ


♦ Portable Scales
เครื่องชั่งดิจิตอล ยี่ห้อ JADEVER


Counting Scales
เครื่องชั่งนับจำนวน ยี่ห้อ JADEVER
♦ Price  Scales
เครื่องชั่งคำนวนราคา ยี่ห้อ JADEVER


♦ Price Scales
เครื่องชั่งคำนวนราคา ยี่ห้อ JADEVER


Bench Scales
เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น JADEVER


♦ Floor Scales

เครื่องชั่งอุตสาหกรรม JADEVER


Crane Scales
เครื่องชั่งแขวน ยี่ห้อ JADEVER


Hand Pallet Truck Scales

ดูรายละเอียด

เครื่องชั่ง RADWAG

Laboratory Balances
เครื่องชั่งวิเคราะห์ ยี่ห้อ RADWAG
ใช้ในห้องปฎบัติการ ห้องทดลอง

Micro Balances
เครื่องชั่งดิจิตอล ยี่ห้อ RADWAG
เครื่องชั่งวิเคราะห์ เครื่องชั่งความละเอียดสูง 5 ตำแหน่ง

Analytical Balances
เครื่องชั่งวิเคราะห์ ยี่ห้อ RADWAG

♦ Precision Balances
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

Table Scales
เครื่องชั่งอุตสาหกรรมทั่วไปตั้งโต๊ะ
เครื่องชั่งดิจิตอลทั่วไปตั้งโต๊ะ

Platform Scales 
เครื่องชั่งอุตสาหกรรม RADWAG 
เครื่องชั่งอุตสาหกรรม แบบตั้ง

Moisture Analyzer 
เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื่น
เครื่องหาความชื่น ยี่ห้อ RADWAG

ดูรายละเอียด

เครื่องชั่ง SDS

Precision Balances
ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS203 

เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

Check Weighting Scales
ยี่ห้อ SDS รุ่น
IDS204 
เครื่องชั่งดิจิตอล

Piece Counting Scales
ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS205 
เครื่องชั่งนับจำนวน, นับชิ้นงาน
เครื่องชั้งไฟฟ้าละเอียด 0.05- 0.1 g

Check Weighting Scales
ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS206 
เครื่องชั่งดิจิตอล
เครื่องชั้งไฟฟ้าละเอียด 0.1- 0.5 g

Digital Weighting Scales
ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS208P 

เครื่องชั่งดิจิตอล
เครื่องชั้งไฟฟ้าละเอียด 0.2- 1 g

ดูรายละเอียด

เครื่องชั่ง SHIMADZU

♦ Analytical Balances
เครื่องชั่งวิเคราะห์ ยี่ห้อ SHIMADZU
ใช้ในห้องปฎบัติการ ห้องทดลอง
เครื่องชั่งดิจิตอลค่าละเอียด 4 ตำแหน่ง

♦ Precision Balances
เครื่องชั่งดิจิตอล ยี่ห้อ SHIMADZU
เครื่องชั่งวิเคราะห์ 

เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

♦ Compact Balances
เครื่องชั่งวิเคราะห์ ยี่ห้อ SHIMADZU

เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 1 ตำแหน่ง

♦ 


♦ 
ดูรายละเอียด

เครื่องชั่งทั้งหมด

เครื่องชั่งวิเคราะห์Analytical  Balancesเครื่องชั่งนับจำนวน
Counting  Scales
เครื่องชั่งอุตสาหกรรม
Industrial Scales
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
Compact Balances
เครื่องชั่งอุตสาหกรรมทั่วไปตั้งโต๊ะ
เครื่องชั่งดิจิตอลแบบกันน้ำ
Digital Scales
เครื่องชั่งอุตสาหกรรม
ตั้งพื้นแบบกันน้ำ/ไม่กันน้ำ
Platform Scales
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่งเครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่งPrecision Balancesเครื่องชั่งดิจิตอล
Portable Scales
เครื่องชั่งอุตสาหกรรม
Floor Scales
เครื่องชั่งแขวน
Crane  Scales
เครื่องชั่งทอง
Jewelly  Balances


เครื่องชั่งคำนวนราคา
Price  Scales
เครื่องชั่งอาหาร
Waterproof  Digital Scales
เครื่องหาความชื้น
เครื่องวิเคราะห์ความชื้น
Moisture  Balances

Laboratory Balances
Table Scales
Pallet  Scales

ตู้ดูดความชื้น


 ตู้ดูดความชืี้น (Desiccators Cabinet)        


ตู้ดูดความชืี้น (Auto Desiccators Cabinet)

แบบธรรมดา

 แบบอัตโนมัติ

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด