บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
   

 
Email : [email protected]  

    : 02 977-9005, 099 979-4796  

               

Balances & Scales
ครื่องชั่งดิจิตอล,เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องชั่งนับจำนวน,เครื่องชั่งน้ำหนัก,เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง,เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง

ผลิตภัณฑ์เครื่องชั่ง SDS  


 
 
Precision Balances
ยี่ห้อ SDS  

เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง  
Pricing Scales
ยี่ห้อ SDS 
 

เครื่องชั่งดิจิตอล คำนวณราคา
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 1 ตำแหน่ง
 

 

Digital Weighting Scales
ยี่ห้อ SDS  

เครื่องชั่งดิจิตอล
เครื่องชั้งไฟฟ้าละเอียด 0.1 - 1 g

 
 
Counting Scales
ยี่ห้อ SDS 

เครื่องชั่งนับจำนวน, นับชิ้นงาน

เครื่องชั้งไฟฟ้าละเอียด 0.05 - 1 g
 

Water Proof  Weighting Scales
ยี่ห้อ SDS 

เครื่องชั่งดิจิตอล แบบกันน้ำ
เครื่องชั้งไฟฟ้าละเอียด 0.05 - 1 g


 

 
 
 
Bench Scales
ยี่ห้อ SDS 

เครื่องชั่งอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น
เครื่องชั้งไฟฟ้า แบบวางพื้น


 

 
 
Floor Scales
ยี่ห้อ SDS 

เครื่องชั่งอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น
เครื่องชั้งไฟฟ้าวางพื้น แบบแท่นใหญ่ 
 
Crane Scales
ยี่ห้อ SDS 

เครื่องชั่งแขวน 
 
Pallet Truck Scales
ยี่ห้อ SDS