บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
   

 
Email : [email protected]  

    : 02 977-9005, 099 979-4796  

               

Balances & Scales
เครื่องชั่งดิจิตอล,เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องชั่งนับจำนวน,เครื่องชั่งน้ำหนัก,เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง,เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง
เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งพื้นขนาดใหญ่                                              SDS              
เครื่องชั่งอุตสาหกรรม
Floor Scales

เครื่องชั่งไฟฟ้า แบบตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า  icon
เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งอุตสาหกรรม

เครื่องชั่งยี่ห้อ SDS
รุ่น IDS 03

Model

Capacity

Resolution

Pan Size


Download
catalog

SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS
      SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS  เครื่องชั่งดิจิตอล SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS 

  


เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งพื้นขนาดใหญ่                                              SDS
เครื่องชั่งอุตสาหกรรม
Floor Scales

เครื่องชั่งไฟฟ้า แบบตั้งพื้นขนาดใหญ่ เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า  icon
เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งอุตสาหกรรม

เครื่องชั่งยี่ห้อ SDS
รุ่น IDS 207

Model

Capacity

Resolution

Pan Size


Download
catalog

SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS
      SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS  เครื่องชั่งดิจิตอล SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS 
เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งพื้นขนาดใหญ่                                               SDS
เครื่องชั่งอุตสาหกรรม
Floor Scales

เครื่องชั่งไฟฟ้า แบบตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า icon
เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งอุตสาหกรรม

เครื่องชั่งยี่ห้อ SDS
รุ่น IDS 701

Model

Capacity

Resolution

Pan Size


Download
catalog

SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS
      SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS  เครื่องชั่งดิจิตอล SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS