บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
   

 
Email : [email protected]  

    : 02 977-9005, 099 979-4796  

               

Balances & Scales
เครื่องชั่งดิจิตอล,เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องชั่งนับจำนวน,เครื่องชั่งน้ำหนัก,เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง,เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่งเครื่องชั่งดิจิตอลตั้งโต๊ แบบกันน้ำ                                                                SDS 
Waterproof Weighing Scales

เครื่องชั่งไฟฟ้า แบบกันน้ำ เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลicon
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า แบบกันน้ำ โครงสร้างเป็น Stainless
สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล และอาหารเปี่ยกชื้น ทุกชนิด

เครื่องชั่งยี่ห้อ SDS 
รุ่น IDS04 Series

 เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า มีพิกัดตั้งแต่ 600 g - 30 kg
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า RED LED Display
 จานชั่งทำจากสแตนเลสสตีล ขนาด 190 x 230 mm
 ตัวเครื่องเป็นสแตนเลสสตีล
 Load Cell ใช้ยางกันชื้นคุณภาพสูง
 สามารถกันน้ำ กันฝุ่น ระดับ IP-68
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตได้ ใช้งานได้ประมาณ 80 ชม.
 ผลิตภัณฑ์ SDS


Model

Capacity

Resolution

Pan Size

  IDS04-600G

600 g

0.05 / 0.1 g

190 x 230 mm

  IDS04-1.5K1500 g 0.1 / 0.2 g

  IDS04-3K

3000 g

 0.2 / 0.5 g

  IDS04-6K  

6000 g

0.5 / 1 g

  IDS04-15K   

15 kg

0.001 kg

  IDS04-30K30 kg0.002 kg
     
Download
catalog
  

SDS  SDS  
SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS
      SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS  เครื่องชั่งดิจิตอล SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS 

  

เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งโต๊ะ แบบกันน้ำ                                                              SDS              
Waterproof  Weighing Scales

เครื่องชั่งไฟฟ้า แบบกันน้ำ เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า  icon
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล แบบกันน้ำ
 โครงสร้างเป็น Stainless
สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล และอาหารเปี่ยกชื้น ทุกชนิด


เครื่องชั่งยี่ห้อ SDS
รุ่น IDS05E Series

 เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า มีพิกัดตั้งแต่ 300 g - 6000 g
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า RED LED Display
 จานชั่งทำจากสแตนเลสสตีล ขนาด 178 x 223 mm
 ตัวเครื่องเป็นสแตนเลสสตีล
 Load Cell ใช้ยางกันชื้นคุณภาพสูง
 สามารถกันน้ำ กันฝุ่น ระดับ IP-68
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตได้ ใช้งานได้ประมาณ 80 ชม.
 ผลิตภัณฑ์ SDS


Model

Capacity

Resolution

Pan Size

  IDS05E-300G

300 g

0.05 / 0.1 g

178 x 223 mm

  IDS05E-600G600 g 0.1 / 0.2 g

  IDS05E-1.5K

1500 g

 0.1 / 0.2 g

  IDS05E-3K  

3000 g

 0.2 / 0.5 g

  IDS05E-6K   

6000 g

 0.5 / 1 g


Download
catalog

SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS
      SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS  เครื่องชั่งดิจิตอล SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS 

  

เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งโต๊ะ แบบกันน้ำ                                                           SDS
Waterproof  Weighing Scales

เครื่องชั่งไฟฟ้า แบบกันน้ำ เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า  icon
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล แบบกันน้ำ
 โครงสร้างเป็น Stainless
สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล และอาหารเปี่ยกชื้น ทุกชนิด


เครื่องชั่งยี่ห้อ SDS
รุ่น IDS05C Series

 เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า มีพิกัดตั้งแต่ 300 g - 6000 g
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD Display
 จานชั่งทำจากสแตนเลสสตีล ขนาด 178 x 223 mm
 ตัวเครื่องเป็นสแตนเลสสตีล
 Load Cell ใช้ยางกันชื้นคุณภาพสูง
 สามารถกันน้ำ กันฝุ่น ระดับ IP-68
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตได้ ใช้งานได้ประมาณ 80 ชม.
 ผลิตภัณฑ์ SDS


Model

Capacity

Resolution

Pan Size

  IDS05C-300G

300 g

0.05 / 0.1 g

178 x 223 mm

  IDS05C-600G600 g 0.1 / 0.2 g

  IDS05C-1.5K

1500 g

 0.1 / 0.2 g

  IDS05C-3K  

3000 g

 0.2 / 0.5 g

  IDS05C-6K   

6000 g

 0.5 / 1 g


Download
catalog

SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS
      SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS  เครื่องชั่งดิจิตอล SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS 

  

เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งโต๊ะ แบบกันน้ำ                                                           SDS
Waterproof  Weighing Scales

เครื่องชั่งไฟฟ้า แบบกันน้ำ เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า  icon
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล แบบกันน้ำ
 โครงสร้างเป็น PLASTIC ABS
สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล และอาหารเปี่ยกชื้น ทุกชนิด


เครื่องชั่งยี่ห้อ SDS
รุ่น IDS06 Series

 เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า มีพิกัดตั้งแต่ 600 g - 30 kg
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า RED LED Display
 จานชั่งทำจากสแตนเลสสตีล ขนาด 190 x 230 mm
 ตัวเครื่องโครงสร้างเป็นพลาสติก ABS
 Load Cell ใช้ยางกันชื้นคุณภาพสูง
 สามารถกันน้ำ กันฝุ่น ระดับ IP-68
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตได้ ใช้งานได้ประมาณ 80 ชม.
 ผลิตภัณฑ์ SDS


Model

Capacity

Resolution

Pan Size

  IDS06-600G600 g   0.1 / 0.05 g 190 x 230 mm

  IDS06-1.5K

1500 g

 0.1 / 0.2 g

  IDS06-3K  

3000 g

 0.2 / 0.5 g

  IDS06-6K   

6000 g

 0.5 / 1 g

  IDS06-15K    15000 g 1 / 2 g
  IDS06-30K   30 kg  005 / 002 kg

Download
catalog

SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS
      SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS  เครื่องชั่งดิจิตอล SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS 

  

เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งโต๊ะ แบบกันน้ำ                                                           SDS
Waterproof  Weighing Scales

เครื่องชั่งไฟฟ้า แบบกันน้ำ เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า  icon
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล แบบกันน้ำ
 โครงสร้างเป็น PLASTIC ABS
สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล และอาหารเปี่ยกชื้น ทุกชนิด


เครื่องชั่งยี่ห้อ SDS
รุ่น IDS831 Series

 เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า มีพิกัดตั้งแต่ 600 g - 30 kg
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LED Display
 จานชั่งทำจากสแตนเลสสตีล ขนาด 200 x 223 mm
 ตัวเครื่องโครงสร้างเป็นพลาสติก ABS
 Load Cell ใช้ยางกันชื้นคุณภาพสูง
 สามารถกันน้ำ กันฝุ่น ระดับ IP-68
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตได้ ใช้งานได้ประมาณ 80 ชม.
 ผลิตภัณฑ์ SDS


Model

Capacity

Resolution

Pan Size

  IDS831-600G600 g 0.05 g200 x 223 mm

  IDS831-1.5K

1500 g

 0.1 g

  IDS831-3K  

3000 g

 0.2 g

  IDS831-6K   

6000 g

 0.5 g

  IDS831-7.5K7500 g 0.5 g
  IDS831-15K 15 kg 0.001 kg
  IDS831-30K 30 kg 0.002 kg

Download
catalog

SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS
      SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS  เครื่องชั่งดิจิตอล SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS