บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
   

 
Email : [email protected]  

    : 02 977-9005, 099 979-4796  

               

Balances & Scales
เครื่องชั่งดิจิตอล,เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องชั่งนับจำนวน,เครื่องชั่งน้ำหนัก,เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง,เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่งเครื่องชั่งดิจิตอล                                                                                 SDS              
Digital Weighing Scales

เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า icon
เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง,  2 ตำแหน่ง

เครื่องชั่งยี่ห้อ SDS
รุ่น IDS703 Series

 เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ มีพิกัดตั้งแต่ 600 g - 6000 g ความละเอียดในการอ่านได้  0.05 g, 0.1 g, 0.2 g, 0.5 g แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD display with green backlight จานชั่งทำจากสแตนเลสสตีล  สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง สามารถใส่ถ่าน AA battery ได้  สามารถใช้ AC Adapter ได้  ผลิตภัณฑ์ SDS

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

  IDS703-600  600 g 0.05 g / 0.1 g153 x 153 mm
  IDS703-1K 1000 g 0.1 g 153 x 153 mm
  IDS703-2K 2000 g  0.1 g / 0.2 g 153 x 153 mm
  IDS703-3K 3000 g  0.2 g / 0.5 g 153 x 153 mm
  IDS703-6K 6000 g  0.5 g 153 x 153 mm

Download
catalog

SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS
      SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS  เครื่องชั่งดิจิตอล SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS 

  

เครื่องชั่งดิจิตอล                                                                                SDS
Digital Weighing Scales

เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า icon
เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1, 2, 3 ตำแหน่ง

เครื่องชั่งยี่ห้อ SDS
รุ่น IDS812 Series

 เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ มีพิกัดตั้งแต่ 1500 g - 30 kg ความละเอียดในการอ่านได้  0.05 g, 0.1 g, 0.2 g, 0.5 g, 1 g แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD display  จานชั่งทำจากสแตนเลสสตีล  สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง สามารถใช้ AC Adapter ได้
 ผลิตภัณฑ์ SDS

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

    IDS812-1.5K 1500 g0.05 g260 x  218 mm
    IDS812-3K 3000 g 0.1 g 260 x  218 mm
    IDS812-6K 6000 g 0.2 g 260 x  218 mm
    IDS812-15K 15 kg 0.001 kg 260 x  218 mm
    IDS812-30K 30 kg 0.001 kg 260 x  218 mm

Download
catalog

SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS
      SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS  เครื่องชั่งดิจิตอล SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS 


เครื่องชั่งดิจิตอล                                                                                SDS 
Digital Weighing Scales   (เลิกผลิต ไม่มีจำหน่าย)

เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า icon
เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1, 3 ตำแหน่ง

เครื่องชั่งยี่ห้อ SDS
รุ่น IDS917 Series  ( เทียบเท่า รุ่น JWL II JADEVER )

 เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ มีพิกัดตั้งแต่ 1500 g - 30 kg ความละเอียดในการอ่านได้  0.1 g, 0.2 g, 0.5 g, 0.001 kg, 0.002 kg แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD with green backlight  จานชั่งทำจากสแตนเลสสตีล  สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตใช้งานได้ประมาณ 80 ชม. ผลิตภัณฑ์ SDS

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

    IDS917-1.5K 1500 g0.1 g294 x  228 mm
    IDS917-3K 3000 g 0.2 g294 x  228 mm
    IDS917-6K 6000 g 0.5 g294 x  228 mm
    IDS917-15K 15 kg 0.001 kg294 x  228 mm 
    IDS917-30K 30 kg 0.002 kg294 x  228 mm

Download
catalog

SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS
      SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS  เครื่องชั่งดิจิตอล SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS 


เครื่องชั่งดิจิตอล                                                                                SDS 
Digital Weighing Scales

เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า icon
เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1, 3 ตำแหน่ง

เครื่องชั่งยี่ห้อ SDS
รุ่น IDS918 Series  ( เทียบเท่า รุ่น JWQ JADEVER )

 เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ มีพิกัดตั้งแต่ 3000 g - 30 kg ความละเอียดในการอ่านได้  0.2 g, 0.5 g, 0.001 kg, 0.002 kg แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD display with green backlight  จานชั่งทำจากสแตนเลสสตีล  สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่งมีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตใช้งานได้ประมาณ 80 ชม. ผลิตภัณฑ์ SDS

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

    IDS918-3K 3000 g 0.2 g275 x  190 mm
    IDS918-6K 6000 g 0.5 g275 x  190 mm
    IDS918-15K 15 kg 0.001 kg275 x  190 mm
    IDS918-30K 30 kg 0.002 kg275 x  190 mm

Download
catalog

SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS
      SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS  เครื่องชั่งดิจิตอล SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS