บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
   

 
Email : [email protected]  

    : 02 977-9005, 099 979-4796  

               

Balances & Scales
เครื่องชั่งดิจิตอล,เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องชั่งนับจำนวน,เครื่องชั่งน้ำหนัก,เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง,เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่งเครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งพื้น                                                                       SDS              
Bench Scales

เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้นicon
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง

เครื่องชั่งยี่ห้อ SDS
รุ่น IDS 07

 เครื่องชั่งอุตสาหกรรม พิกัดตั้งแต่ 15 kg. - 600 kg.
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD Display Backlight
 หัวอ่านสามารถกันน้ำระดับ IP68
 มี LOAD CELL 1 ตัว, เสากลมแสตนเลส, ฝาครอบสแตนเลสสตีล
 สามารถเลือกขนาดแท่นชั่งได้ทั้งเหล็ก และสแตนเลสสตีล
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตได้ ใช้งานได้ประมาณ 80 ชม.
 ผลิตภัณฑ์ SDS
 

Model

Capacity

Resolution

Pan Size
แท่นเหล็ก

Pan Size
แท่น stainless

IDS07-15K

15 kg

0.005 kg

 25x25 cm
28x28 cm
30x40 cm
33x44 cm
40x50 cm
42x52 cm
45x60 cm
50x60 cm
60x60 cm
60x70 cm
60x80 cm
70x80 cm
80x80 cm
1x1 m

25x25 cm
28x28 cm
30x40 cm
35x35 cm
40x50 cm
50x60 cm
60x70 cm
70x80 cm
80x80 cm
1x1 m

IDS07-30K

30 kg

0.01 kg

IDS07-60K

60 kg

0.02 kg

IDS07-100K

100 kg

0.05 kg

IDS07-150K

150 kg

0.05 kg

IDS07-200K

200 kg

0.1 kg

IDS07-300K

300 kg

0.1 kg

IDS07-500K

500 kg

0.2 kg

IDS07-600K

600 kg

0.2 kg


Download
catalog
SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS
      SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS  เครื่องชั่งดิจิตอล SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS 

  

เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งพื้น                                                                    SDS
Bench Scales

เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้นicon
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง

เครื่องชั่งยี่ห้อ SDS
รุ่น IDS 701 

 เครื่องชั่งอุตสาหกรรม พิกัดตั้งแต่ 15 kg. - 3000 kg.
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LED Display
 มี LOAD CELL 1 ตัว, เสากลมแสตนเลส, ฝาครอบสแตนเลสสตีล
 สามารถเลือกขนาดแท่นชั่งได้ทั้งเหล็ก และสแตนเลสสตีล
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตได้ ใช้งานได้ประมาณ 80 ชม.
 ผลิตภัณฑ์ SDS

Model

Capacity

Resolution

Pan Size
แท่นเหล็ก

Pan Size
แท่น stainless

  IDS701-15K

15 kg

0.001 kg

 25x25 cm
28x28 cm
30x40 cm
33x44 cm
40x50 cm
42x52 cm
45x60 cm
50x60 cm
60x60 cm
60x70 cm
60x80 cm
70x80 cm
80x80 cm
1x1 m

25x25 cm
28x28 cm
30x40 cm
35x35 cm
40x50 cm
50x60 cm
60x70 cm
70x80 cm
80x80 cm
1x1 m

  IDS701-30K

30 kg

0.002 kg

  IDS701-60K

60 kg

0.005 kg

  IDS701-100K

100 kg

0.01 kg

  IDS701-150K

150 kg

0.01 kg

  IDS701-200K

200 kg

0.01 kg

  IDS701-300K

300 kg

0.02 kg

  IDS701-500K

500 kg

0.05 kg

  IDS701-600K

600 kg

0.05 kg

  IDS701-1000K 1000 kg 0.1 kg
  IDS701-1500K 1500 kg 0.1 kg
  IDS701-2000K 2000 kg 0.2 kg
  IDS701-3000K 3000 kg 0.2 kg

Download
catalog
SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS
      SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS  เครื่องชั่งดิจิตอล SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งพื้น                                                                    SDS
Bench Scales

เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้นicon
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง

เครื่องชั่งยี่ห้อ SDS
รุ่น IDS 701-C LED,  IDS701-C LCD ( หัวอ่าน STAINLESS )  

 เครื่องชั่งอุตสาหกรรม พิกัดตั้งแต่ 15 kg. - 3000 kg.
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า หน้าจอมีทั้ง LED และ  LCD 
 หัวอ่านสามารถกันน้ำระดับ IP65
 มี LOAD CELL 1 ตัว, เสากลมแสตนเลส, ฝาครอบสแตนเลสสตีล
 สามารถเลือกขนาดแท่นชั่งได้ทั้งเหล็ก และสแตนเลสสตีล
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตได้ ใช้งานได้ประมาณ 80 ชม.
 ผลิตภัณฑ์ SDS

Model

Capacity

Resolution

Pan Size
แท่นเหล็ก

Pan Size
แท่น stainless

  IDS701-C-15K

15 kg

0.001 kg

 25x25 cm
28x28 cm
30x40 cm
33x44 cm
40x50 cm
42x52 cm
45x60 cm
50x60 cm
60x60 cm
60x70 cm
60x80 cm
70x80 cm
80x80 cm
1x1 m

25x25 cm
28x28 cm
30x40 cm
35x35 cm
40x50 cm
50x60 cm
60x70 cm
70x80 cm
80x80 cm
1x1 m

  IDS701-C-30K

30 kg

0.002 kg

  IDS701-C-60K

60 kg

0.005 kg

  IDS701-C-100K

100 kg

0.01 kg

  IDS701-C-150K

150 kg

0.01 kg

  IDS701-C-200K

200 kg

0.01 kg

  IDS701-C-300K

300 kg

0.02 kg

  IDS701-C-500K

500 kg

0.05 kg

  IDS701-C-600K

600 kg

0.05 kg

  IDS701-C-1000K 1000 kg 0.1 kg
  IDS701-C-1500K 1500 kg 0.1 kg
  IDS701-C-2000K 2000 kg 0.2 kg
  IDS701-C-3000K 3000 kg 0.2 kg

Download
catalog

SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS  SDS
      SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS  เครื่องชั่งดิจิตอล SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS เครื่องชั่งดิจิตอล SDS