บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
   

 
Email : [email protected]  

    : 02 977-9005, 099 979-4796  

               

Balances & Scales
ครื่องชั่งดิจิตอล,เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องชั่งนับจำนวน,เครื่องชั่งน้ำหนัก,เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง,เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง

ผลิตภัณฑ์เครื่องชั่ง OHUAS  


 
 
Analytical Balances

เครื่องชั่งวิเคราะห์ ยี่ห้อ OHAUS
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง

 
 
Precision Balances

เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง


   

 
 
Compact Balances

เครื่องชั่งไฟฟ้า ยี่ห้อ OHUAS

เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง


 
 
Portable Scales

เครื่องชั่งดิจิตอล ยี่ห้อ OHAUS
เครื่องชั่งละเอียด 0.01 - 1 กรัม
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 1 ตำแหน่ง
เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ

 

 
 
Counting Scales

เครื่องชั่งดิจิตอล ยี่ห้อ OHAUS
เครื่องชั่งนับจำนวน

  

 
 
Bench Scales

เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น ยี่ห้อ OHAUS
 

 
 
Moisture Analyzer 

เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื่น
เครื่องหาความชื่น ยี่ห้อ OHAUS