บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
   

 
Email : [email protected]  

    : 02 977-9005, 099 979-4796  

               

Balances & Scales
เครื่องชั่งดิจิตอล,เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องชั่งนับจำนวน,เครื่องชั่งน้ำหนัก,เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง,เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง เครื่องชั่งละเอียด                                                    
Precision Balances
 
เครื่องชั่งละเอียด เครื่องชั่ง OHAUSiconเครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 3, 2 ตำแหน่ง
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า

Pioneer Series Precision Balances
เครื่องชั่งยี่ห้อ OHAUS

รุ่น PA413, PA2102, PA4102

 พิกัดน้ำหนักตั้งแต่ 410 g ถึง 4100 g
 มี Interface ( RS-232 )
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 สามารถเปลี่ยนหน่วยการชั่งได้ 13 หน่วย
 จานชั่งทำจาก Stainless Steel
 ผลิตภัณฑ์ OHAUS / U.S.A.

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

PA413

410 g

0.001 g

 Ø 120 mm

PA2102

2100 g

0.01 g

Ø 180 mm

PA4102

4100 g

0.01 gหมายเหตุ : Model PA413 มีตู้ครอบทรงสูง

Download
catalog
 *** เลิกผลิตแล้ว *** เปลี่ยนเป็นรุ่น PR Series
  OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS
เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS  เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS  เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS   

 
 เครื่องชั่งละเอียด                                                     
Precision Balances
 
เครื่องชั่งละเอียด เครื่องชั่ง OHAUSiconเครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 3, 2 ตำแหน่ง
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า

Pioneer Series Precision Balances
เครื่องชั่งยี่ห้อ OHAUS

รุ่น PR423/E, PR4202/E

พิกัดน้ำหนักตั้งแต่ 420 g ถึง 4200 g
 External Calibration 
 มี Interface ( RS-232 )
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 สามารถเปลี่ยนหน่วยการชั่งได้ 8 หน่วย
 จานชั่งทำจาก Stainless Steel
 ผลิตภัณฑ์ OHAUS / U.S.A.

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

PR423/E

420 g

0.001 g

 Ø 120 mm

PR4202/E

4200 g

0.01 g

  Ø 180 mm
หมายเหตุ : Model PR423/E มีตู้ครอบทรงสูง

Download
catalog
  OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS
เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS  เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS  เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS   
 
 เครื่องชั่งละเอียด                                                     
Precision Balances
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
เครื่องชั่งละเอียด เครื่องชั่ง OHAUSiconเครื่องชั่งดิจิตอล   เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 3, 2 ตำแหน่ง
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า
                                    
Pioneer Series Precision Balances
เครื่องชั่งยี่ห้อ OHAUS

รุ่น PX423, PX4202

พิกัดน้ำหนักตั้งแต่ 420 g ถึง 4200 g
 Internal Calibration 
 มี RS-232 Interface and USB Interface
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 สามารถเปลี่ยนหน่วยการชั่งได้ 8 หน่วย
 จานชั่งทำจาก Stainless Steel
 ผลิตภัณฑ์ OHAUS / U.S.A.

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

PX423

420 g

0.001 g

 Ø 120 mm

PX4202

4200 g

0.01 g

  Ø 180 mm
หมายเหตุ : Model PX423 มีตู้ครอบทรงสูง                                                                  

Download
catalog
  OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS
เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS  เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS  เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS   

 OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS
เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS  เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS  เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS   
OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS
เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS  เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS  เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS   
OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS
เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS  เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS  เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS   
OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS
เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS  เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS  เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS   
OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS
เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS  เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS  เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS   
OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS
เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS  เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS  เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS   
OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS
เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS  เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS  เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS   
OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS
เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS  เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS  เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS