บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
   

 
Email : [email protected]  

    : 02 977-9005, 099 979-4796  

               

Balances & Scales
เครื่องชั่งดิจิตอล,เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องชั่งนับจำนวน,เครื่องชั่งน้ำหนัก,เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง,เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น เครื่องชั่งหาความชื้น                                                                                    
Moisture Analyzer
เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น
เครื่องชั่งหาความชื้น เครื่อชั่งน้ำหนักไฟฟ้า Moisture Analyzer 

เครื่องชั่งยี่ห้อ OHAUS
รุ่น MB45, MB25

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

MB45

45g

0.01%/0.001g

∅ 90 cm

MB25

110g

0.05%/0.005g

             
*** เลิกผลิตแล้ว  ***

  OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS
                 เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น OHAUS  เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น OHAUS  


OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS
                 เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น OHAUS  เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น OHAUS  
OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS
                 เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น OHAUS  เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น OHAUS  
OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS
                 เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น OHAUS  เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น OHAUS  
OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS
                 เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น OHAUS  เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น OHAUS  
OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS
                 เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น OHAUS  เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น OHAUS  
OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS
                 เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น OHAUS  เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น OHAUS  
OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS
                 เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น OHAUS  เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น OHAUS  
OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS
                 เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น OHAUS  เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น OHAUS  
OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS
                 เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น OHAUS  เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น OHAUS  
OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS
                 เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น OHAUS  เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น OHAUS  
OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS
                 เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น OHAUS  เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น OHAUS  
OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS
                 เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น OHAUS  เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น OHAUS  
OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS
                 เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น OHAUS  เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น OHAUS  
OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS
                 เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น OHAUS  เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น OHAUS  
OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS
                 เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น OHAUS  เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น OHAUS