บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
   

 
Email : [email protected]  

    : 02 977-9005, 099 979-4796  

               

Balances & Scales
ครื่องชั่งดิจิตอล,เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องชั่งนับจำนวน,เครื่องชั่งน้ำหนัก,เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง,เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่งผลิตภัณฑ์เครื่องชั่งวิเคราะห์ Analytical Balances


 
 

Analytical Balances

เครื่องชั่งวิเคราะห์ ยี่ห้อ AND
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง


 
 
Analytical Balances

เครื่องชั่งวิเคราะห์ ยี่ห้อ OHAUS
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง


 

Analytical Balances

เครื่องชั่งวิเคราะห์ ยี่ห้อ RADWAG
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง

 
 
Analytical Balances

เครื่องชั่งวิเคราะห์ ยี่ห้อ SHIMADZU
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง