บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
   

 
Email : [email protected]  

    : 02 977-9005, 099 979-4796  

               

Balances & Scales
ครื่องชั่งดิจิตอล,เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องชั่งนับจำนวน,เครื่องชั่งน้ำหนัก,เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง,เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่งผลิตภัณฑ์เครื่องชั่งดิจิตอล Precision Balances  


 
 
Precision Balances
เครื่องชั่งดิจิตอล ยี่ห้อ AND

เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 3 ตำแหน่ง
เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง  
Precision Balances
เครื่องชั่งดิจิตอล ยี่ห้อ OHAUS

เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 3 ตำแหน่ง
เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง
 


 
 
Precision Balances
เครื่องชั่งดิจิตอล ยี่ห้อ RADWAG

เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

 

 
 
Precision Balances
เครื่องชั่งดิจิตอลยี่ห้อ JADEVER

เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 3 ตำแหน่ง
เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง
 
 
Digital Weighting Scales

ยี่ห้อ SDS  
เครื่องชั่งดิจิตอล
เครื่องชั้งไฟฟ้าละเอียด 0.1 - 1 g ทศนิยม 1 ตำแหน่ง

  

 
 
Precision Balances
เครื่องชั่งดิจิตอล ยี่ห้อ SHIMADZU

เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง