บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
   

 
Email : [email protected]  

    : 02 977-9005, 099 979-4796  

               

Balances & Scales
ครื่องชั่งดิจิตอล,เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องชั่งนับจำนวน,เครื่องชั่งน้ำหนัก,เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง,เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง


เครื่องชั่งไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ RADWAG ประเทศโปแลนด์  


 
 
Laboratory Balances

เครื่องชั่งวิเคราะห์ ยี่ห้อ RADWAG
ใช้ในห้องปฎบัติการ ห้องทดลอง

 
 

Micro Balances

เครื่องชั่งดิจิตอล ยี่ห้อ RADWAG
เครื่องชั่งวิเคราะห์ เครื่องชั่งความละเอียดสูง 5 ตำแหน่ง

 

Analytical Balances

เครื่องชั่งวิเคราะห์ ยี่ห้อ RADWAG
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง

 
 
Precision Balances

เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
 
Table Scales

เครื่องชั่งอุตสาหกรรมทั่วไปตั้งโต๊ะ
เครื่องชั่งดิจิตอลทั่วไปตั้งโต๊ะ


 

  
Platform Scales 

เครื่องชั่งอุตสาหกรรม RADWAG 
เครื่องชั่งอุตสาหกรรม แบบตั้ง


 

 
Moisture Analyzer 

เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื่น 
เครื่องหาความชื่น ยี่ห้อ RADWAG

iv>