บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
   

 
Email : [email protected]  

    : 02 977-9005, 099 979-4796  

               

Balances & Scales
เครื่องชั่งดิจิตอล,เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องชั่งนับจำนวน,เครื่องชั่งน้ำหนัก,เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง,เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง
 เครื่องชั่งดิจิตอล                                                                                                                               JADEVER
 Weighing Scales
เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า

เครื่องชั่งยี่ห้อ JADEVER 
รุ่น JWL II Series

 เครื่องชั่งไฟฟ้า มีพิกัดตั้งแต่ 1.5 - 30 kg
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD with backlight
 จานชั่งทำจากสแตนเลสสตีล ขนาด 294 x 228 mm
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตได้ ใช้งานได้ประมาณ 80 ชม.
 ผลิตภัณฑ์ JADEVER

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

   JWL II-1.5K

1500 g

0.1 g

294 x 228 mm

   JWL II-3K

3000 g

0.2 g

   JWL II-6K

6000 g

0.5 g

   JWL II-7.5K 7500 g 0.5 g

   JWL II-15K

15 kg

0.001 kg

   JWL II-30K

30 kg

0.002 kg   JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
         เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER

  
เครื่องชั่งดิจิตอล                                                                                                                        JADEVER
Weighing Scales
เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า

เครื่องชั่งยี่ห้อ JADEVER 
รุ่น JWO Series

 เครื่องชั่งไฟฟ้า มีพิกัดตั้งแต่ 3, 6, 15, 30 kg
 แสดงผลเป็นตัวเลข 25mm digit height, LCD display
 จานชั่งทำจากสแตนเลสสตีล ขนาด 310 x 225 mm
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตได้ ใช้งานได้ประมาณ 80 ชม.
 ผลิตภัณฑ์ JADEVER

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

JWO-3K

3000 g

0.2 g

310 x 225 mm

JWO-6K

6000 g

0.5 g

JWO-15K

15 kg

0.001 kg

JWO-30K

30 kg

0.002 kg   JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
         เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER

    
 

เครื่องชั่งดิจิตอล                                                                                                                        JADEVER
Weighing Scales
เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า

เครื่องชั่งยี่ห้อ JADEVER
รุ่น JWE Series

 เครื่องชั่งไฟฟ้า มีพิกัดตั้งแต่ 3 kg - 30 kg
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD display with LED backlight
 จานชั่งทำจากสแตนเลสสตีล ขนาด 334 x 245 mm
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตได้ ใช้งานได้ประมาณ 80 ชม.
 ผลิตภัณฑ์ JADEVER

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

JWE-3K

3000 g

0.1 g

334 x 245 mm

JWE-6K

6000 g

0.2 g

JWE-15K

15 kg

0.5 g

JWE-30K

30 kg

0.001 kg   JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
           เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER

เครื่องชั่งดิจิตอล                      ( เลิกผลิต )                                                                                   JADEVER
Weighing Scales
เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า

เครื่องชั่งยี่ห้อ JADEVER
รุ่น JWG Series

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

JWG-1.5K

1500 g

0.1 g

245 x 200 mm

JWG-3K

3000 g

0.2 g

JWG-6K

6000 g

0.5 g

JWG-15K

15 kg

0.001 kg

JWG-30K

30 kg

0.002 kg    JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
            เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER

เครื่องชั่งดิจิตอล แบบกันน้ำ                                                                                                               JADEVER
Water proof Weighing Scales
เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า แบบกันน้ำ โครงสร้างเป็น Stainless
สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล และอาหารเปี่ยกชื้น ทุกชนิด

เครื่องชั่งยี่ห้อ JADEVER
รุ่น JWP Series

 เครื่องชั่งไฟฟ้า มีพิกัดตั้งแต่ 1.5 kg - 30 kg
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า RED LED Display
 จานชั่งทำจากสแตนเลสสตีล ขนาด 230 x 190 mm
 ตัวเครื่องเป็นสแตนเลสสตีล
 สามารถกันน้ำ กันฝุ่น ระดับ IP-68
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตได้ ใช้งานได้ประมาณ 80 ชม.
 ผลิตภัณฑ์ JADEVER

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

   JWP-1.5K

1500 g

0.2 g

230 x 190 mm

   JWP-3K

3000 g

0.5 g

   JWP-6K

6000 g

1 g

   JWP-15K

15 kg

0.002 kg

   JWP-30K      30 kg 0.005 kg

 
     JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
            เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER

 เครื่องชั่งดิจิตอล                          ( เลิกผลิต )                                                                                 JADEVER
Simple Weighing Scales
เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล
เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า

เครื่องชั่งยี่ห้อ JADEVER
รุ่น NWTC-II Series

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

NWTC II-3K-S

3 kg

0.001 kg

210 x 190 mm

NWTC II-5K-S

5 kg

0.001 kg

NWTC II-6K-S

6 kg

0.002 kg

NWTC II-15K-S

15 kg

0.005 kg      JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
             เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER

เครื่องชั่งดิจิตอล                                                                                                                       JADEVER
Weighing Scales
เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล
เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า

เครื่องชั่งยี่ห้อ JADEVER
รุ่น NWTH Series

 เครื่องชั่งไฟฟ้า มีพิกัดตั้งแต่ 2 kg - 20 kg
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD display with green backlight
 จานชั่งทำจากสแตนเลสสตีล ขนาด 210 x 190 mm
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 สามารถใส่ถ่าน Alkaline size C 4 ก้อน หรือ ใช้ AC Adapterได้
 ผลิตภัณฑ์ JADEVER

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

NWTH-2K

2000 g

0.1 g

210 x 190 mm

NWTH-3K

3000 g

0.2 g

NWTH-4K

4000 g

0.2 g

NWTH-6K

6000 g

0.5 g

NWTH-10K

10000 g

0.5 g

NWTH-15K15 kg 0.001 kg

NWTH-20K

20 kg

 0.001 kg     JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
             เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER