บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
   

 
Email : [email protected]  

    : 02 977-9005, 099 979-4796  

               

Balances & Scales
เครื่องชั่งดิจิตอล,เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องชั่งนับจำนวน,เครื่องชั่งน้ำหนัก,เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง,เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่งเครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น                                                                       JADEVER
Floor Scales

เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้นicon
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ทศนิยม  2 ตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง

รุ่น JWI-586

 เครื่องชั่งอุตสาหกรรมตั้งพื้น พิกัดตั้งแต่ 100 kg - 3000 kg
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD with backlight
 มีฟังก์ชั่นการทำงานแบบ HI - OK - LO
 มี LOAD CELL 4 ตัว พร้อมเสาตั้งหัวอ่าน
 สามารถเลือกโครงสร้างแท่นชั่งเหล็กพื้นเหล็กลาย หรือแท่นสแตนเลสสตีลได้
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตได้ ใช้งานได้ประมาณ 80 ชม.
 ผลิตภัณฑ์ JADEVER

Model

Capacity

Resolution

Pan Size
แท่นเหล็ก

Pan Size
แท่น stainless

  JWI-586-100K

100 kg

0.01 kg

80 x 80 m
1.0 x 1.0 m
1.0 x 1.2 m
1.0 x 1.5 m
1.0 x 2.0 m
1.2 x 1.2 m
1.2 x 1.5 m
1.2 x 2.0 m
1.5 x 1.5 m
2.0 x 2.0 m
80 x 80 m
1.0 x 1.0 m
1.2 x 1.2 m
1.5 x 1.5 m
2.0 x 2.0 m

  JWI-586-150K

150 kg

0.01 kg

  JWI-586-200K

200 kg

0.02 kg

  JWI-586-300K

300 kg

0.05 kg

  JWI-586-500K

500 kg

0.05 kg

  JWI-586-600K

600 kg

0.1 kg

  JWI-586-1000K

1000 kg

0.1 kg

  JWI-586-1200K

1200 kg

0.2 kg

  JWI-586-1500K

1500 kg

0.2 kg

  JWI-586-2000K 2000 kg 0.2 kg
  JWI-586-3000K 3000 kg 0.5 kg


Download
catalog
  JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
          เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER
     

เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น                                                                       JADEVER
Floor Scales

เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้นicon
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ทศนิยม  2 ตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง

รุ่น JWI-600

 เครื่องชั่งอุตสาหกรรมตั้งพื้น พิกัดตั้งแต่ 100 kg - 3000 kg
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD with backlight
 มีฟังก์ชั่นการทำงานแบบ HI - OK - LO
 มี LOAD CELL 4 ตัว พร้อมเสาตั้งหัวอ่าน
 สามารถเลือกโครงสร้างแท่นชั่งเหล็กพื้นเหล็กลาย หรือแท่นสแตนเลสสตีลได้
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตได้ ใช้งานได้ประมาณ 80 ชม.
 ผลิตภัณฑ์ JADEVER

Model

Capacity

Resolution

Pan Size
แท่นเหล็ก

Pan Size
แท่น stainless

  JWI-600-100K

100 kg

0.01 kg

   80 x 80 m
  1.0 x 1.0 m
  1.0 x 1.2 m
  1.0 x 1.5 m
  1.0 x 2.0 m
1.2 x 1.2 m
1.2 x 1.5 m
1.2 x 2.0 m
1.5 x 1.5 m
2.0 x 2.0 m
80 x 80 m
1.0 x 1.0 m
1.2 x 1.2 m
1.5 x 1.5 m
2.0 x 2.0 m

  JWI-600-150K

150 kg

0.01 kg

  JWI-600-200K

200 kg

0.02 kg

  JWI-600-300K

300 kg

0.05 kg

  JWI-600-500K

500 kg

0.05 kg

  JWI-600-600K

600 kg

0.1 kg

  JWI-600-1000K

1000 kg

0.1 kg

  JWI-600-1200K

1200 kg

0.2 kg

  JWI-600-1500K

1500 kg

0.2 kg

  JWI-600-2000K 2000 kg 0.2 kg
  JWI-600-3000K 3000 kg 0.5 kg


Download 
catalog 
 JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
           เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER

เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้นแบบนับจำนวน                                                       JADEVER
Floor Scales

เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอลแบบนับจำนวนตั้งพื้นicon
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง

รุ่น JWI-700C II  ( Counting Indicator )

 เครื่องชั่งอุตสาหกรรมตั้งพื้น พิกัดตั้งแต่ 100 kg - 3000 kg
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD Display with GREEN LED backlight
 มีฟังก์ชั่นการทำงานแบบ HI - OK - LO
 มี LOAD CELL 4 ตัว พร้อมเสาตั้งหัวอ่าน
 สามารถเลือกโครงสร้างแท่นชั่งเหล็กพื้นเหล็กลาย หรือแท่นสแตนเลสสตีลได้
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตได้ ใช้งานได้ประมาณ 80 ชม.
 ผลิตภัณฑ์ JADEVER

Model

Capacity

Resolution

Pan Size
แท่นเหล็ก

Pan Size
แท่น stainless

  JWI-700C II-100K

100 kg

0.01 kg

   80 x 80 m
  1.0 x 1.0 m
  1.0 x 1.2 m
  1.0 x 1.5 m
  1.0 x 2.0 m
1.2 x 1.2 m
1.2 x 1.5 m
1.2 x 2.0 m
1.5 x 1.5 m
2.0 x 2.0 m
80 x 80 m
1.0 x 1.0 m
1.2 x 1.2 m
1.5 x 1.5 m
2.0 x 2.0 m

  JWI-700C II-150K

150 kg

0.01 kg

  JWI-700C II-200K

200 kg

0.02 kg

  JWI-700C II-300K

300 kg

0.05 kg

  JWI-700C II-500K

500 kg

0.05 kg

  JWI-700C II-600K

600 kg

0.1 kg

  JWI-700C II-1000K

1000 kg

0.1 kg

  JWI-700CII-1200K

1200 kg

0.2 kg

  JWI-700C II-1500K

1500 kg

0.2 kg

  JWI-700C II-2000K 2000 kg 0.2 kg
  JWI-700C II-3000K 3000 kg 0.5 kg


Download
catalog
 JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
           เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER

เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น                                                                    JADEVER
Floor Scales

เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้นicon
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง

รุ่น JWI-700W II 

 เครื่องชั่งอุตสาหกรรมตั้งพื้น พิกัดตั้งแต่ 100 kg - 3000 kg
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD Display and LED backlight
 มีฟังก์ชั่นการทำงานแบบ HI - OK - LO
 มี LOAD CELL 4 ตัว พร้อมเสาตั้งหัวอ่าน
 สามารถเลือกโครงสร้างแท่นชั่งเหล็กพื้นเหล็กลาย หรือแท่นสแตนเลสสตีลได้
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตได้ ใช้งานได้ประมาณ 80 ชม.
 ผลิตภัณฑ์ JADEVER

Model

Capacity

Resolution

Pan Size
แท่นเหล็ก

Pan Size
แท่น stainless

  JWI-700W II-100K

100 kg

0.01 kg

   80 x 80 m
  1.0 x 1.0 m
  1.0 x 1.2 m
  1.0 x 1.5 m
  1.0 x 2.0 m
1.2 x 1.2 m
1.2 x 1.5 m
1.2 x 2.0 m
1.5 x 1.5 m
2.0 x 2.0 m
80 x 80 m
1.0 x 1.0 m
1.2 x 1.2 m
1.5 x 1.5 m
2.0 x 2.0 m

  JWI-700W II-150K

150 kg

0.01 kg

  JWI-700W II-200K

200 kg

0.02 kg

  JWI-700W II-300K

300 kg

0.05 kg

  JWI-700W II-500K

500 kg

0.05 kg

  JWI-700W II-600K

600 kg

0.1 kg

  JWI-700W II-1000K

1000 kg

0.1 kg

  JWI-700W II-1200K

1200 kg

0.2 kg

  JWI-700W II-1500K

1500 kg

0.2 kg

  JWI-700W II-2000K 2000 kg 0.2 kg
  JWI-700W II-3000K 3000 kg 0.5 kg


Download
catalog
JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
           เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER


เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น                                                                     JADEVER
Floor Scales

เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้นicon
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง

รุ่น JWI-710

 เครื่องชั่งอุตสาหกรรมตั้งพื้น พิกัดตั้งแต่ 100 kg - 3000 kg
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LED Display with RED backlight
 หัวอ่านทำจากพลาสติก ABS
 มีฟังก์ชั่นการทำงานแบบ HI - OK - LO
 มี LOAD CELL 4 ตัว พร้อมเสาตั้งหัวอ่าน
 สามารถเลือกโครงสร้างแท่นชั่งเหล็กพื้นเหล็กลาย หรือแท่นสแตนเลสสตีลได้
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตได้ ใช้งานได้ประมาณ 80 ชม.
 ผลิตภัณฑ์ JADEVER

Model

Capacity

Resolution

Pan Size
แท่นเหล็ก

Pan Size
แท่น stainless

  JWI-710-100K

100 kg

0.01 kg

   80 x 80 m
  1.0 x 1.0 m
  1.0 x 1.2 m
  1.0 x 1.5 m
  1.0 x 2.0 m
1.2 x 1.2 m
1.2 x 1.5 m
1.2 x 2.0 m
1.5 x 1.5 m
2.0 x 2.0 m
80 x 80 m
1.0 x 1.0 m
1.2 x 1.2 m
1.5 x 1.5 m
2.0 x 2.0 m

  JWI-710-150K

150 kg

0.01 kg

  JWI-710-200K

200 kg

0.02 kg

  JWI-710-300K

300 kg

0.05 kg

  JWI-710-500K

500 kg

0.05 kg

  JWI-710-600K

600 kg

0.1 kg

  JWI-710-1000K

1000 kg

0.1 kg

  JWI-710-1200K

1200 kg

0.2 kg

  JWI-710-1500K

1500 kg

0.2 kg

  JWI-710-2000K 2000 kg 0.2 kg
  JWI-710-3000K 3000 kg 0.5 kg


Download
catalog
JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
           เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER


เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น                                                                      JADEVER
Floor Scales

เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้นicon
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง

รุ่น JIK-6N CAB (หัวอ่านธรรมดา) , JIK-6N CSB (หัวอ่าน stainless)

 เครื่องชั่งอุตสาหกรรมตั้งพื้น พิกัดตั้งแต่ 100 kg - 3000 kg
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD with backlight
 มีฟังก์ชั่นการทำงานแบบ HI - OK - LO
 มี LOAD CELL 4 ตัว พร้อมเสาตั้งหัวอ่าน
 สามารถเลือกโครงสร้างแท่นชั่งเหล็กพื้นเหล็กลาย หรือแท่นสแตนเลสสตีลได้
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตได้ ใช้งานได้ประมาณ 80 ชม.
 ผลิตภัณฑ์ JADEVER

Model

Capacity

Resolution

Pan Size
แท่นเหล็ก

Pan Size
แท่น stainless

  JIK-6N CAB-100K

100 kg

0.01 kg

  80 x 80 m1.0 x 1.0 m
1.0 x 1.2 m
1.0 x 1.5 m
1.0 x 2.0 m
1.2 x 1.2 m
1.2 x 1.5 m
1.2 x 2.0 m
1.5 x 1.5 m
2.0 x 2.0 m
80 x 80 m
1.0 x 1.0 m
1.2 x 1.2 m
1.5 x 1.5 m
2.0 x 2.0 m

  JIK-6N CAB-150K

150 kg

0.01 kg

  JIK-6N CAB-200K

200 kg

0.02 kg

  JIK-6N CAB-300K

300 kg

0.05 kg

  JIK-6N CAB-500K

500 kg

0.05 kg

  JIK-6N CAB-600K

600 kg

0.1 kg

  JIK-6N CAB-1000K

1000 kg

0.1 kg

  JIK-6N CAB-1200K

1200 kg

0.2 kg

  JIK-6N CAB-1500K

1500 kg

0.2 kg

  JIK-6N CAB-2000K 2000 kg 0.2 kg
  JIK-6N CAB-3000K 3000 kg 0.5 kg

Download
catalog
   JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
          เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER

เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น                                                                        JADEVER
Floor Scales

เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้นicon
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง

รุ่น
JIK-8N CAB (หัวอ่านธรรมดา) , JIK-8N CSB (หัวอ่าน stainless)

 เครื่องชั่งอุตสาหกรรมตั้งพื้น พิกัดตั้งแต่ 100 kg - 3000 kg
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD with backlight
 มีฟังก์ชั่นการทำงานแบบ HI - OK - LO
 มี LOAD CELL 4 ตัว พร้อมเสาตั้งหัวอ่าน
 สามารถเลือกโครงสร้างแท่นชั่งเหล็กพื้นเหล็กลาย หรือแท่นสแตนเลสสตีลได้
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตได้ ใช้งานได้ประมาณ 80 ชม.
 ผลิตภัณฑ์ JADEVER

Model

Capacity

Resolution

Pan Size
แท่นเหล็ก

Pan Size
แท่น stainless

  JIK-8N CAB-100K

100 kg

0.01 kg

  80 x 80 m1.0 x 1.0 m
1.0 x 1.2 m
1.0 x 1.5 m
1.0 x 2.0 m
1.2 x 1.2 m
1.2 x 1.5 m
1.2 x 2.0 m
1.5 x 1.5 m
2.0 x 2.0 m
80 x 80 m
1.0 x 1.0 m
1.2 x 1.2 m
1.5 x 1.5 m
2.0 x 2.0 m

  JIK-8N CAB-150K

150 kg

0.01 kg

  JIK-8N CAB-200K

200 kg

0.02 kg

  JIK-8N CAB-300K

300 kg

0.05 kg

  JIK-8N CAB-500K

500 kg

0.05 kg

  JIK-8N CAB-600K

600 kg

0.1 kg

  JIK-8N CAB-1000K

1000 kg

0.1 kg

  JIK-8N CAB-1200K

1200 kg

0.2 kg

  JIK-8N CAB-1500K

1500 kg

0.2 kg

  JIK-8N CAB-2000K 2000 kg 0.2 kg
  JIK-8N CAB-3000K 3000 kg 0.5 kg

Download
catalog
   JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
           เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER