บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
   

 
Email : [email protected]  

    : 02 977-9005, 099 979-4796  

               

Balances & Scales
เครื่องชั่งดิจิตอล,เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องชั่งนับจำนวน,เครื่องชั่งน้ำหนัก,เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง,เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง    เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน
   Crane Scales
                               
เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน
เครื่องชั่งแขวน เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้าแบบแขวน

รุ่น JC-M Series พร้อม Remote controlยี่ห้อ JADEVER 

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

JC-M-50K

  50 kg

0.02 kg


JC-M-100K

100 kg

0.05 kg

JC-M-150K

150 kg

0.05 kg

JC-M-300K 300 kg        0.1 kg
    JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
           เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER

เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน
Crane Scales
เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน
เครื่องชั่งแขวน เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้าแบบแขวน

รุ่น JLT Series พร้อม Remote control
ยี่ห้อ JADEVER

 Model 

Capacity

Resolution

Pan Size

JLT-600

600 kg

0.2 kg

                   

JLT-1000

1000 kg

0.5 kg

JLT-2000

2000 kg

0.5 kg

JLT-3000

3000 kg

1 kg

JLT-5000

5000 kg

2 kg

 JLT-7.5T 75000 kg 5 kg

JLT-10T

10000 kg

5 kg

 JLT-15T 15000 kg 5 kg

JLT-20T

20000 kg

10 kg

 JLT-30T 30000 kg 20 kg

JLT-35T

35000 kg

20 kg  JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
          เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER

เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน
Crane Scales
เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน
เครื่องชั่งแขวน เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้าแบบแขวน

รุ่น JC Series พร้อม Remote control
ยี่ห้อ JADEVER

Model

Capacity

Resolution

JC-600

600 kg

0.2 kg

JC-1000

1000 kg

0.5 kg

JC-2000

2000 kg

0.5 kg

JC-3000

3000 kg

1 kg

JC-5000

5000 kg

2 kg

JC-10T

10000 kg

5 kg

JC-15T15000 kg5 kg 
   

    JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
            เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVERเครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน
Crane Scales
                            
เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน
เครื่องชั่งแขวน เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้าแบบแขวน

รุ่น JC Series พร้อม Remote control
ยี่ห้อ JADEVER

Model

Capacity

Resolution

JC-20T

20000 kg

10 kg

JC-30T

30000 kg

20 kg


    JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
           เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER