บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
   

 
Email : [email protected]  

    : 02 977-9005, 099 979-4796  

               

Balances & Scales
เครื่องชั่งดิจิตอล,เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องชั่งนับจำนวน,เครื่องชั่งน้ำหนัก,เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง,เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง    เครื่องชั่งดิจิตอลแบบนับจำนวน                                                  JADEVER
   Counting Scales
 Model : JCL II Series

เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งนับจำนวนicon
เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้านับจำนวน

เครื่องชั่งยี่ห้อ JADEVER Counting Scales
รุ่น JCL II Series

 • เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้าแบบนับจำนวน  มี พิกัดตั้งแต่ 1.5 kg. - 30 kg.
 • ตัวเครื่องทำจากพลาสติก ABS
 • จานชั่งเป็น Stainless stell
 • หน้าจอ LCD 
 • มี 3 หน้าจอ แสดงน้ำหนักรวม(kg),  น้ำหนักต่อหน่วย(g), และจำนวนชิ้นงาน(pcs)
 • มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน 
 • สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอด ช่วงการชั่ง
 • มีระบบ ACAI ซี่งสามารถคำนวณค่าน้ำหนักเฉลี่ยต่อชิ้นใหม่โดยอัตโนมัติ  เมื่อจำนวนชิ้นงานเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความถูกต้อง
 • มี Rechargeable Battery สามารถใช้งานได้ 80 ชั่วโมง
  •  
ผลิตภัณฑ์ JADEVER

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

JCL II-1.5K

1500 g

0.1 g

294 x 228mm

JCL II-3K

3000 g

0.2 g

JCL II-6K

6000 g

0.5 g

JCL II-7.5K

7500 g

0.5 g

JCL II-15K

   15 kg  0.001 kg
JCL II-30K   30 kg  0.002 kg


Download
catalog
        JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
               เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER

    เครื่องชั่งดิจิตอลแบบนับจำนวน                                                  JADEVER

   Counting Scales Model : JCO Series

เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งนับจำนวนicon
เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้านับจำนวน

เครื่องชั่งยี่ห้อ JADEVER Counting Scales
รุ่น JCO Series

 • เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้าแบบนับจำนวน  มี พิกัดตั้งแต่ 3 kg. - 30 kg.
 • ตัวเครื่องทำจากพลาสติก ABS
 • จานชั่งเป็น Stainless steel
 • หน้าจอ LCD
 • มี 3 หน้าจอ แสดงน้ำหนักรวม(kg), น้ำหนัก ต่อหน่วย(g), และจำนวนชิ้นงาน(pcs)
 • มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน 
 • สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอด ช่วงการชั่ง
 • มีระบบ ACAI ซี่งสามารถคำนวณค่าน้ำหนักเฉลี่ยต่อชิ้นใหม่โดยอัตโนมัติ  เมื่อจำนวนชิ้นงานเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความถูกต้อง
 • มี Rechargeable Battery สามารถใช้งานได้ 80 ชั่วโมง 
ผลิตภัณฑ์ JADEVER     

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

JCO-3K

3000 g

0.2 g

310 x 225mm

JCO-6K

6000 g

0.5 g

JCO-15K

15 kg0.001 kg
 JCO-30K 30 kg0.002 kg 


                                                              

Download
catalog
      
  JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
               เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER


    เครื่องชั่งดิจิตอลแบบนับจำนวน                                                  JADEVER
   Counting Scales
 Model : JCE Series

เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งนับจำนวนicon
เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้านับจำนวน

เครื่องชั่งยี่ห้อ JADEVER Counting Scales
รุ่น JCE Series

 • เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้าแบบนับจำนวน  มี พิกัดตั้งแต่ 3 kg. - 30 kg.
 • ตัวเครื่องทำจากพลาสติก ABS
 • จานชั่งเป็น Stainless steel
 • หน้าจอ LCD
 • มี 3 หน้าจอ แสดงน้ำหนักรวม(kg), น้ำหนัก ต่อหน่วย(g), และจำนวนชิ้นงาน(pcs)
 • มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน 
 • สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอด ช่วงการชั่ง
 • มีระบบ ACAI ซี่งสามารถคำนวณค่าน้ำหนักเฉลี่ยต่อชิ้นใหม่โดยอัตโนมัติ  เมื่อจำนวนชิ้นงานเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความถูกต้อง
 • มี Rechargeable Battery สามารถใช้งานได้ 80 ชั่วโมง 
ผลิตภัณฑ์ JADEVER     

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

JCE-3K

3000 g

0.1 g

334 x 245mm

JCE-6K

6000 g

0.2 g

JCE-15K

15000 g

0.5 g

JCE-15K

15 kg

0.001 kg

JCE-30K

30 kg    0.001 kg
JCE-30K    30 kg    0.002 kg
                                                              

Download
catalog
       JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
               เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER

    เครื่องชั่งดิจิตอลแบบนับจำนวน                                                  JADEVER
   Counting Scales
 Model : JCA II Series

 เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งนับจำนวนicon
เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้านับจำนวน

เครื่องชั่งยี่ห้อ JADEVER Counting Scales
รุ่น JCA II Series

 • เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้าแบบนับจำนวน  มี พิกัดตั้งแต่ 3 kg. - 60 kg.
 • ตัวเครื่องทำจากพลาสติก ABS
 • หน้าจอ LCD
 • มี 3 หน้าจอ แสดงน้ำหนักรวม(kg),  น้ำหนัก ต่อหน่วย(g), และจำนวนชิ้นงาน(pcs)
 • มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน 
 • สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอด ช่วงการชั่ง
 • มีระบบ ACAI ซี่งสามารถคำนวณค่าน้ำหนักเฉลี่ยต่อชิ้นใหม่โดยอัตโนมัติ  เมื่อจำนวนชิ้นงานเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความถูกต้อง
 • มี Rechargeable Battery สามารถใช้งานได้ 80 ชั่วโมง 
ผลิตภัณฑ์ JADEVER 

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

JCA II-3K

3000 g

0.1 g

320 x 240mm

JCA II-6K

6000 g

0.2 g

JCA II-15K

15000 g

0.5 g

JCA II-30K

30 kg

0.001 kg

JCA II-60K

    60 kg   0.002 kg

    

                                                                             

Download
catalog
      JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
               เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER