บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
   

 
Email : [email protected]  

    : 02 977-9005, 099 979-4796  

               

Balances & Scales
เครื่องชั่งดิจิตอล,เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องชั่งนับจำนวน,เครื่องชั่งน้ำหนัก,เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง,เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง    เครื่องชั่งดิจิตอลแบบนับจำนวน                                                  JADEVER
   Counting Scales Model : JCL II Series
เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งนับจำนวน
เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้านับจำนวน

เครื่องชั่งยี่ห้อ JADEVER Counting Scales
รุ่น JCL II Series
 • เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้าแบบนับจำนวน  มี พิกัดตั้งแต่ 1.5 kg. - 30 kg.
 • ตัวเครื่องทำจากพลาสติก ABS
 • จานชั่งเป็น Stainless stell
 • หน้าจอ LCD 
 • มี 3 หน้าจอ แสดงน้ำหนักรวม(kg),  น้ำหนักต่อหน่วย(g), และจำนวนชิ้นงาน(pcs)
 • มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน 
 • สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอด ช่วงการชั่ง
 • มีระบบ ACAI ซี่งสามารถคำนวณค่าน้ำหนักเฉลี่ยต่อชิ้นใหม่โดยอัตโนมัติ  เมื่อจำนวนชิ้นงานเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความถูกต้อง
 • มี Rechargeable Battery สามารถใช้งานได้ 80 ชั่วโมง
  •  
ผลิตภัณฑ์ JADEVER

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

JCL II-1.5K

1500 g

0.1 g

294 x 228mm

JCL II-3K

3000 g

0.2 g

JCL II-6K

6000 g

0.5 g

JCL II-7.5K

7500 g

0.5 g

JCL II-15K

   15 kg  0.001 kg
JCL II-30K   30 kg  0.002 kg

        JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
               เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER

    เครื่องชั่งดิจิตอลแบบนับจำนวน                                                  JADEVER

   Counting Scales Model : JCO Series

เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งนับจำนวน
เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้านับ  จำนวน

เครื่องชั่งยี่ห้อ JADEVER Counting Scales
รุ่น JCO Series
 • เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้าแบบนับจำนวน  มี พิกัดตั้งแต่ 3 kg. - 30 kg.
 • ตัวเครื่องทำจากพลาสติก ABS
 • จานชั่งเป็น Stainless steel
 • หน้าจอ LCD
 • มี 3 หน้าจอ แสดงน้ำหนักรวม(kg), น้ำหนัก ต่อหน่วย(g), และจำนวนชิ้นงาน(pcs)
 • มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน 
 • สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอด ช่วงการชั่ง
 • มีระบบ ACAI ซี่งสามารถคำนวณค่าน้ำหนักเฉลี่ยต่อชิ้นใหม่โดยอัตโนมัติ  เมื่อจำนวนชิ้นงานเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความถูกต้อง
 • มี Rechargeable Battery สามารถใช้งานได้ 80 ชั่วโมง 
ผลิตภัณฑ์ JADEVER     

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

JCO-3K

3000 g

0.2 g

310 x 225mm

JCO-6K

6000 g

0.5 g

JCO-15K

15 kg0.001 kg
 JCO-30K 30 kg0.002 kg 


                                                              
               
      
  JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
               เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER


    เครื่องชั่งดิจิตอลแบบนับจำนวน                                                  JADEVER
   Counting Scales Model : JCE Series
เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งนับจำนวน
เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้านับจำนวน

เครื่องชั่งยี่ห้อ JADEVER Counting Scales
รุ่น JCE Series
 • เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้าแบบนับจำนวน  มี พิกัดตั้งแต่ 3 kg. - 30 kg.
 • ตัวเครื่องทำจากพลาสติก ABS
 • จานชั่งเป็น Stainless steel
 • หน้าจอ LCD
 • มี 3 หน้าจอ แสดงน้ำหนักรวม(kg), น้ำหนัก ต่อหน่วย(g), และจำนวนชิ้นงาน(pcs)
 • มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน 
 • สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอด ช่วงการชั่ง
 • มีระบบ ACAI ซี่งสามารถคำนวณค่าน้ำหนักเฉลี่ยต่อชิ้นใหม่โดยอัตโนมัติ  เมื่อจำนวนชิ้นงานเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความถูกต้อง
 • มี Rechargeable Battery สามารถใช้งานได้ 80 ชั่วโมง 
ผลิตภัณฑ์ JADEVER  
   

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

JCE-3K

3000 g

0.1 g

334 x 245mm

JCE-6K

6000 g

0.2 g

JCE-15K

15000 g

0.5 g

JCE-15K

15 kg

0.001 kg

JCE-30K

30 kg
    0.001 kg
JCE-30K    30 kg    0.002 kg
                                                              
                
       JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
               เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER


เครื่องชั่งดิจิตอลแบบนับจำนวน                                                  JADEVER
Counting Scales Model : JCA II Series
เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งนับจำนวน
เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้านับจำนวน

เครื่องชั่งยี่ห้อ JADEVER Counting Scales
รุ่น JCA II Series
 • เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้าแบบนับจำนวน  มี พิกัดตั้งแต่ 3 kg. - 60 kg.
 • ตัวเครื่องทำจากพลาสติก ABS
 • หน้าจอ LCD
 • มี 3 หน้าจอ แสดงน้ำหนักรวม(kg),  น้ำหนัก ต่อหน่วย(g), และจำนวนชิ้นงาน(pcs)
 • มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน 
 • สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอด ช่วงการชั่ง
 • มีระบบ ACAI ซี่งสามารถคำนวณค่าน้ำหนักเฉลี่ยต่อชิ้นใหม่โดยอัตโนมัติ  เมื่อจำนวนชิ้นงานเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความถูกต้อง
 • มี Rechargeable Battery สามารถใช้งานได้ 80 ชั่วโมง 
ผลิตภัณฑ์ JADEVER 
   

Model

Capacity

Resolution

Pan Size

JCA II -3K

3000 g

0.1 g

320 x 240 mm

JCA II -6K

6000 g

0.2 g

JCA II -15K

15000 g

0.5 g

JCA II -30K

30 kg

0.001 kg

JCA II -60K

60 kg    0.002 kg

                                                              
                
       JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER

    
      JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
               เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER