บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
   

 
Email : [email protected]  

    : 02 977-9005, 099 979-4796  

               

Balances & Scales
เครื่องชั่งดิจิตอล,เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องชั่งนับจำนวน,เครื่องชั่งน้ำหนัก,เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง,เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่งเครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น                                                                                                                       JADEVER
Bench Scales

         

     

เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง

รุ่น JWI-586

 เครื่องชั่งอุตสาหกรรม พิกัดตั้งแต่ 15 kg. - 1200 kg.
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD with backlight
 มีฟังก์ชั่นการทำงานแบบ HI - OK - LO
 มี LOAD CELL 1 ตัว, เสากลมแสตนเลส, ฝาครอบสแตนเลสสตีล
 สามารถเลือกขนาดแท่นชั่งได้ทั้งเหล็ก และสแตนเลสสตีล
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
 มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตได้ ใช้งานได้ประมาณ 80 ชม.
 ผลิตภัณฑ์ JADEVER
 

Model

Capacity

Resolution

Pan Size
แท่นเหล็ก

Pan Size
แท่น stainless

  JWI-586-15K

15 kg

0.001 kg

 25x25 cm
28x28 cm
30x40 cm
33x44 cm
40x50 cm
42x52 cm
45x60 cm
50x60 cm
60x60 cm
60x70 cm
60x80 cm
70x80 cm
80x80 cm
1x1 m

25x25 cm
28x28 cm
30x40 cm
35x35 cm
40x50 cm
50x60 cm
60x70 cm
70x80 cm
80x80 cm
1x1 m

  JWI-586-30K

30 kg

0.002 kg

  JWI-586-60K

60 kg

0.005 kg

  JWI-586-100K

100 kg

0.01 kg

  JWI-586-150K

150 kg

0.01 kg

  JWI-586-200K

200 kg

0.02 kg

  JWI-586-300K

300 kg

0.02 kg

  JWI-586-500K

500 kg

0.05 kg

  JWI-586-600K

600 kg

0.05 kg

  JWI-586-750K

750 kg

0.05 kg

  JWI-586-1000K

1000 kg

0.1 kg

  JWI-586-1200K

1200 kg

0.1 kg

           
JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
          เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น                                                                                                                         JADEVER
Bench Scales

เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง

รุ่น JWI-501 ( Waterproof Indicator )

 เครื่องชั่งอุตสาหกรรม พิกัดตั้งแต่ 15 kg. - 1200 kg.
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า RED backlight LED display

 หัวอ่านกันน้ำ ระดับ IP67
 มี LOAD CELL 1 ตัว, เสากลมแสตนเลส, ฝาครอบสแตนเลสสตีล
 สามารถเลือกขนาดแท่นชั่งได้ทั้งเหล็ก และสแตนเลสสตีล
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง

 มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตได้ ใช้งานได้ประมาณ 80 ชม.
 ผลิตภัณฑ์ JADEVER

Model

Capacity

Resolution

Pan Size
แท่นเหล็ก

Pan Size
แท่น stainless

  JWI-501-15K

15 kg

0.001 kg

 25x25 cm
28x28 cm
30x40 cm
33x44 cm
40x50 cm
42x52 cm
45x60 cm
50x60 cm
60x60 cm
60x70 cm
60x80 cm
70x80 cm
80x80 cm
1x1 m

25x25 cm
28x28 cm
30x40 cm
35x35 cm
40x50 cm
50x60 cm
60x70 cm
70x80 cm
80x80 cm
1x1 m

  JWI-501-30K

30 kg

0.002 kg

  JWI-501-60K

60 kg

0.005 kg

  JWI-501-100K

100 kg

0.01 kg

  JWI-501-150K

150 kg

0.01 kg

  JWI-501-200K

200 kg

0.02 kg

  JWI-501-300K

300 kg

0.02 kg

  JWI-501-500K

500 kg

0.05 kg

  JWI-501-600K

600 kg

0.05 kg

  JWI-501-750K

750 kg

0.05 kg

  JWI-501-1000K

1000 kg

0.1 kg

  JWI-501-1200K

1200 kg

0.1 kg

           
JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
          เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER


                
   
เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น                                                                                                                        JADEVER
Bench Scales

เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง

รุ่น 
JWI-520 ( Waterproof Indicator Stainless Steel )

 เครื่องชั่งอุตสาหกรรม พิกัดตั้งแต่ 15 kg. - 1200 kg.
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า Bright LED Display

 หัวอ่านทำจาก Stainless Steel กันน้ำ ระดับ IP68
 มี LOAD CELL 1 ตัว, เสากลมแสตนเลส, ฝาครอบสแตนเลสสตีล
 สามารถเลือกขนาดแท่นชั่งได้ทั้งเหล็ก และสแตนเลสสตีล
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง

 มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตได้ ใช้งานได้ประมาณ 80 ชม.
 ผลิตภัณฑ์ JADEVER

Model

Capacity

Resolution

Pan Size
แท่นเหล็ก

Pan Size
แท่น stainless

  JWI-520-15K

15 kg

0.001 kg

 25x25 cm
28x28 cm
30x40 cm
33x44 cm
40x50 cm
42x52 cm
45x60 cm
50x60 cm
60x60 cm
60x70 cm
60x80 cm
70x80 cm
80x80 cm
1x1 m

25x25 cm
28x28 cm
30x40 cm
35x35 cm
40x50 cm
50x60 cm
60x70 cm
70x80 cm
80x80 cm
1x1 m

  JWI-520-30K

30 kg

0.002 kg

  JWI-520-60K

60 kg

0.005 kg

  JWI-520-100K

100 kg

0.01 kg

  JWI-520-150K

150 kg

0.01 kg

  JWI-520-200K

200 kg

0.02 kg

  JWI-520-300K

300 kg

0.02 kg

  JWI-520-500K

500 kg

0.05 kg

  JWI-520-600K

600 kg

0.05 kg

  JWI-520-750K

750 kg

0.05 kg

  JWI-520-1000K

1000 kg

0.1 kg

  JWI-520-1200K

1200 kg

0.1 kg


Download
catalog
   JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
           เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER

เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น                                                                                                    JADEVER
Bench Scales

         

     

เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง

รุ่น JWI-600


 เครื่องชั่งอุตสาหกรรม พิกัดตั้งแต่ 15 kg. - 1200 kg.
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD with backlight

 มีฟังก์ชั่นการทำงานแบบ HI - OK - LO
 มี LOAD CELL 1 ตัว, เสากลมแสตนเลส, ฝาครอบสแตนเลสสตีล
 สามารถเลือกขนาดแท่นชั่งได้ทั้งเหล็ก และสแตนเลสสตีล
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง

 มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตได้ ใช้งานได้ประมาณ 80 ชม.
 ผลิตภัณฑ์ JADEVER
 

Model

Capacity

Resolution

Pan Size
แท่นเหล็ก

Pan Size
แท่น stainless

  JWI-600-15K

15 kg

0.001 kg

 25x25 cm
28x28 cm
30x40 cm
33x44 cm
40x50 cm
42x52 cm
45x60 cm
50x60 cm
60x60 cm
60x70 cm
60x80 cm
70x80 cm
80x80 cm
1x1 m

25x25 cm
28x28 cm
30x40 cm
35x35 cm
40x50 cm
50x60 cm
60x70 cm
70x80 cm
80x80 cm
1x1 m

  JWI-600-30K

30 kg

0.002 kg

  JWI-600-60K

60 kg

0.005 kg

  JWI-600-100K

100 kg

0.01 kg

  JWI-600-150K

150 kg

0.01 kg

  JWI-600-200K

200 kg

0.02 kg

  JWI-600-300K

300 kg

0.02 kg

  JWI-600-500K

500 kg

0.05 kg

  JWI-600-600K

600 kg

0.05 kg

  JWI-600-750K

750 kg

0.05 kg

  JWI-600-1000K

1000 kg

0.1 kg

  JWI-600-1200K

1200 kg

0.1 kg


Download
catalog
JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
           เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER

เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น                                                                                                                 JADEVER
Bench Scales

เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง

รุ่น JWI-686 ( หัวอ่าน Stainless Steel )

 เครื่องชั่งอุตสาหกรรม พิกัดตั้งแต่ 15 kg. - 1200 kg.
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า GREEN LED Display

 หัวอ่านทำจาก Stainless Steel กันน้ำ
 มี LOAD CELL 1 ตัว, เสากลมแสตนเลส, ฝาครอบสแตนเลสสตีล
 สามารถเลือกขนาดแท่นชั่งได้ทั้งเหล็ก และสแตนเลสสตีล
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง

 มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตได้ ใช้งานได้ประมาณ 80 ชม.
 ผลิตภัณฑ์ JADEVER

Model

Capacity

Resolution

Pan Size
แท่นเหล็ก

Pan Size
แท่น stainless

  JWI-686-15K

15 kg

0.001 kg

 25x25 cm
28x28 cm
30x40 cm
33x44 cm
40x50 cm
42x52 cm
45x60 cm
50x60 cm
60x60 cm
60x70 cm
60x80 cm
70x80 cm
80x80 cm
1x1 m

25x25 cm
28x28 cm
30x40 cm
35x35 cm
40x50 cm
50x60 cm
60x70 cm
70x80 cm
80x80 cm
1x1 m

  JWI-686-30K

30 kg

0.002 kg

  JWI-686-60K

60 kg

0.005 kg

  JWI-686-100K

100 kg

0.01 kg

  JWI-686-150K

150 kg

0.01 kg

  JWI-686-200K

200 kg

0.02 kg

  JWI-686-300K

300 kg

0.02 kg

  JWI-686-500K

500 kg

0.05 kg

  JWI-686-600K

600 kg

0.05 kg

  JWI-686-750K

750 kg

0.05 kg

  JWI-686-1000K

1000 kg

0.1 kg

  JWI-686-1200K

1200 kg

0.1 kg


Download
catalog
   JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
           เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER

เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น                                                                                                                          JADEVER
Bench Scales

         

     

เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง

รุ่น JWI-3100 


 เครื่องชั่งอุตสาหกรรม พิกัดตั้งแต่ 15 kg. - 1200 kg.
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD display with RED LED backlight

 หัวอ่านทำจากพลาสติก ABS
 มี LOAD CELL 1 ตัว, เสากลมแสตนเลส, ฝาครอบสแตนเลสสตีล
 สามารถเลือกขนาดแท่นชั่งได้ทั้งเหล็ก และสแตนเลสสตีล
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง

 มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตได้ ใช้งานได้ประมาณ 80 ชม.
 ผลิตภัณฑ์ JADEVER
 

Model

Capacity

Resolution

Pan Size
แท่นเหล็ก

Pan Size
แท่น stainless

  JWI-3100-15K

15 kg

0.001 kg

 25x25 cm
28x28 cm
30x40 cm
33x44 cm
40x50 cm
42x52 cm
45x60 cm
50x60 cm
60x60 cm
60x70 cm
60x80 cm
70x80 cm
80x80 cm
1x1 m

25x25 cm
28x28 cm
30x40 cm
35x35 cm
40x50 cm
50x60 cm
60x70 cm
70x80 cm
80x80 cm
1x1 m

  JWI-3100-30K

30 kg

0.002 kg

  JWI-3100-60K

60 kg

0.005 kg

  JWI-3100-100K

100 kg

0.01 kg

  JWI-3100-150K

150 kg

0.01 kg

  JWI-3100-200K

200 kg

0.02 kg

  JWI-3100-300K

300 kg

0.02 kg

  JWI-3100-500K

500 kg

0.05 kg

  JWI-3100-600K

600 kg

0.05 kg

  JWI-3100-750K

750 kg

0.05 kg

  JWI-3100-1000K

1000 kg

0.1 kg

  JWI-3100-1200K

1200 kg

0.1 kg


Download
catalog
JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
           เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER


เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น                                                                                                                       JADEVER
Bench Scales

เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง

รุ่น JWI-3000W

 เครื่องชั่งอุตสาหกรรม พิกัดตั้งแต่ 15 kg. - 1200 kg.
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD with backlight

 หัวอ่านทำจากพลาสติก ABS
มีฟังก์ชั่นการทำงานแบบ HI - OK - LO
 มี LOAD CELL 1 ตัว, เสากลมแสตนเลส, ฝาครอบสแตนเลสสตีล
 สามารถเลือกขนาดแท่นชั่งได้ทั้งเหล็ก และสแตนเลสสตีล
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง

 มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตได้ ใช้งานได้ประมาณ 80 ชม.
 ผลิตภัณฑ์ JADEVER

Model

Capacity

Resolution

Pan Size
แท่นเหล็ก

Pan Size
แท่น stainless

  JWI-3000W-15K

15 kg

0.001 kg

 25x25 cm
28x28 cm
30x40 cm
33x44 cm
40x50 cm
42x52 cm
45x60 cm
50x60 cm
60x60 cm
60x70 cm
60x80 cm
70x80 cm
80x80 cm
1x1 m

25x25 cm
28x28 cm
30x40 cm
35x35 cm
40x50 cm
50x60 cm
60x70 cm
70x80 cm
80x80 cm
1x1 m

  JWI-3000W-30K

30 kg

0.002 kg

  JWI-3000W-60K

60 kg

0.005 kg

  JWI-3000W-100K

100 kg

0.01 kg

  JWI-3000W-150K

150 kg

0.01 kg

  JWI-3000W-200K

200 kg

0.02 kg

  JWI-3000W-300K

300 kg

0.02 kg

  JWI-3000W-500K

500 kg

0.05 kg

  JWI-3000W-600K

600 kg

0.05 kg

  JWI-3000W-750K

750 kg

0.05 kg

  JWI-3000W-1000K

1000 kg

0.1 kg

  JWI-3000W-1200K

1200 kg

0.1 kg


Download
catalog
   JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
           เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER

เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้นแบบนับจำนวน                                                                                                JADEVER
Bench Scales

เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอลแบบนับจำนวนตั้งพื้น
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง

รุ่น 700C II  ( Counting Indicator )

 เครื่องชั่งอุตสาหกรรม พิกัดตั้งแต่ 15 kg. - 1200 kg.
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD Display with GREEN LED backlight

 มีฟังก์ชั่นการทำงานแบบ HI - OK - LO
 มี LOAD CELL 1 ตัว, เสากลมแสตนเลส, ฝาครอบสแตนเลสสตีล
 สามารถเลือกขนาดแท่นชั่งได้ทั้งเหล็ก และสแตนเลสสตีล
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง

 มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตได้ ใช้งานได้ประมาณ 80 ชม.
 ผลิตภัณฑ์ JADEVER

Model

Capacity

Resolution

Pan Size
แท่นเหล็ก

Pan Size
แท่น stainless

  JWI-700C II-15K

15 kg

0.001 kg

 25x25 cm
28x28 cm
30x40 cm
33x44 cm
40x50 cm
42x52 cm
45x60 cm
50x60 cm
60x60 cm
60x70 cm
60x80 cm
70x80 cm
80x80 cm
1x1 m

25x25 cm
28x28 cm
30x40 cm
35x35 cm
40x50 cm
50x60 cm
60x70 cm
70x80 cm
80x80 cm
1x1 m

  JWI-700C II-30K

30 kg

0.002 kg

  JWI-700C II-60K

60 kg

0.005 kg

  JWI-700C II-100K

100 kg

0.01 kg

  JWI-700C II-150K

150 kg

0.01 kg

  JWI-700C II-200K

200 kg

0.02 kg

  JWI-700C II-300K

300 kg

0.02 kg

  JWI-700C II-500K

500 kg

0.05 kg

  JWI-700C II-600K

600 kg

0.05 kg

  JWI-700C II-750K

750 kg

0.05 kg

  JWI-700C II-1000K

1000 kg

0.1 kg

  JWI-700C II-1200K

1200 kg

0.1 kg


Download
catalog
   JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
           เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER

เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น                                                                                                              JADEVER
Bench Scales

เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง

รุ่น JWI-700W II 

 เครื่องชั่งอุตสาหกรรม พิกัดตั้งแต่ 15 kg. - 1200 kg.
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD display and LED backlight

 มีฟังก์ชั่นการทำงานแบบ HI - OK - LO
 มี LOAD CELL 1 ตัว, เสากลมแสตนเลส, ฝาครอบสแตนเลสสตีล
 สามารถเลือกขนาดแท่นชั่งได้ทั้งเหล็ก และสแตนเลสสตีล
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง

 มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตได้ ใช้งานได้ประมาณ 80 ชม.
 ผลิตภัณฑ์ JADEVER

Model

Capacity

Resolution

Pan Size
แท่นเหล็ก

Pan Size
แท่น stainless

  JWI-700W II-15K

15 kg

0.001 kg

 25x25 cm
28x28 cm
30x40 cm
33x44 cm
40x50 cm
42x52 cm
45x60 cm
50x60 cm
60x60 cm
60x70 cm
60x80 cm
70x80 cm
80x80 cm
1x1 m

25x25 cm
28x28 cm
30x40 cm
35x35 cm
40x50 cm
50x60 cm
60x70 cm
70x80 cm
80x80 cm
1x1 m

  JWI-700W II-30K

30 kg

0.002 kg

  JWI-700W II-60K

60 kg

0.005 kg

  JWI-700W II-100K

100 kg

0.01 kg

  JWI-700W II-150K

150 kg

0.01 kg

  JWI-700W II-200K

200 kg

0.02 kg

  JWI-700W II-300K

300 kg

0.02 kg

  JWI-700W II-500K

500 kg

0.05 kg

  JWI-700W II-600K

600 kg

0.05 kg

  JWI-700W II-750K

750 kg

0.05 kg

  JWI-700W II-1000K

1000 kg

0.1 kg

  JWI-700W II-1200K

1200 kg

0.1 kg


Download
catalog
   JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
           เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER

เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น                                                                                                               JADEVER
Bench Scales

เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง

รุ่น JWI-710

 เครื่องชั่งอุตสาหกรรม พิกัดตั้งแต่ 15 kg. - 1200 kg.
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LED Display with RED backlight

 หัวอ่านทำจากพลาสติก ABS
 มีฟังก์ชั่นการทำงานแบบ HI - OK - LO
 มี LOAD CELL 1 ตัว, เสากลมแสตนเลส, ฝาครอบสแตนเลสสตีล
 สามารถเลือกขนาดแท่นชั่งได้ทั้งเหล็ก และสแตนเลสสตีล
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง

 มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตได้ ใช้งานได้ประมาณ 80 ชม.
 ผลิตภัณฑ์ JADEVER

Model

Capacity

Resolution

Pan Size
แท่นเหล็ก

Pan Size
แท่น stainless

  JWI-710-15K

15 kg

0.001 kg

 25x25 cm
28x28 cm
30x40 cm
33x44 cm
40x50 cm
42x52 cm
45x60 cm
50x60 cm
60x60 cm
60x70 cm
60x80 cm
70x80 cm
80x80 cm
1x1 m

25x25 cm
28x28 cm
30x40 cm
35x35 cm
40x50 cm
50x60 cm
60x70 cm
70x80 cm
80x80 cm
1x1 m

  JWI-710-30K

30 kg

0.002 kg

  JWI-710-60K

60 kg

0.005 kg

  JWI-710-100K

100 kg

0.01 kg

  JWI-710-150K

150 kg

0.01 kg

  JWI-710-200K

200 kg

0.02 kg

  JWI-710-300K

300 kg

0.02 kg

  JWI-710-500K

500 kg

0.05 kg

  JWI-710-600K

600 kg

0.05 kg

  JWI-710-750K

750 kg

0.05 kg

  JWI-710-1000K

1000 kg

0.1 kg

  JWI-710-1200K

1200 kg

0.1 kg


Download
catalog
   JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
           เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER

เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น                                                                                                                  JADEVER
Bench Scales

       

             

เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง

รุ่น JIK-6N CAB (หัวอ่านธรรมดา) , JIK-6N CSB (หัวอ่าน stainless)

 เครื่องชั่งอุตสาหกรรม พิกัดตั้งแต่ 6 kg. - 1200 kg.
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD with backlight

 มีฟังก์ชั่นการทำงานแบบ HI - OK - LO
 มี LOAD CELL 1 ตัว, เสากลมแสตนเลส, ฝาครอบสแตนเลสสตีล
 สามารถเลือกขนาดแท่นชั่งได้ทั้งเหล็ก และสแตนเลสสตีล
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง

 มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตได้ ใช้งานได้ประมาณ 80 ชม.
 ผลิตภัณฑ์ JADEVER
 

Model

Capacity

Resolution

Pan Size
แท่นเหล็ก

Pan Size
แท่น stainless

  JIK-6N CAB-6K

6000 g

0.5 g

25x25 cm
28x28 cm
30x40 cm
33x44 cm
40x50 cm
42x52 cm
45x60 cm
50x60 cm
60x60 cm
60x70 cm
60x80 cm
70x80 cm
80x80 cm
1x1 m

25x25 cm
28x28 cm
30x40 cm
35x35 cm
40x50 cm
42x52 cm
50x60 cm
60x70 cm
60x80 cm
70x80 cm
80x80 cm
1x1 m

  JIK-6N CAB-15K

15 kg

0.001 kg

  JIK-6N CAB-30K

30 kg

0.002 kg

  JIK-6N CAB-60K

60 kg

0.005 kg

  JIK-6N CAB-100K

100 kg

0.01 kg

  JIK-6N CAB-150K

150 kg

0.01 kg

  JIK-6N CAB-200K

200 kg

0.02 kg

  JIK-6N CAB-300K

300 kg

0.02 kg

  JIK-6N CAB-500K

500 kg

0.05 kg

  JIK-6N CAB-600K

600 kg

0.05 kg

  JIK-6N CAB-1000K

1000 kg

0.1 kg

  JIK-6N CAB-1200K

1200 kg

0.1 kg

                                                                                              

   Download
catalog
    JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
             เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER


เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น                                                                                                                JADEVER
Bench Scales

เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น
เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง

รุ่น JIK-8N CAB (หัวอ่านธรรมดา) , JIK-8N CSB (หัวอ่าน stainless)

 เครื่องชั่งอุตสาหกรรม พิกัดตั้งแต่ 6 kg. - 1200 kg.
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD with backlight

 มีฟังก์ชั่นการทำงานแบบ HI - OK - LO
 มี LOAD CELL 1 ตัว, เสากลมแสตนเลส, ฝาครอบสแตนเลสสตีล
 สามารถเลือกขนาดแท่นชั่งได้ทั้งเหล็ก และสแตนเลสสตีล
 มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ
 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง

 มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์ตได้ ใช้งานได้ประมาณ 80 ชม.
 ผลิตภัณฑ์ JADEVER

Model

Capacity

Resolution

Pan Size
แท่นเหล็ก

Pan Size
แท่น stainless

  JIK-8N CAB-6K

6000 g

0.2 g

25x25 cm
28x28 cm
30x40 cm
33x44 cm
40x50 cm
42x52 cm
45x60 cm
50x60 cm
60x60 cm
60x70 cm
60x80 cm
70x80 cm
80x80 cm
1x1 m

25x25 cm
28x28 cm
30x40 cm
35x35 cm
40x50 cm
42x52 cm
50x60 cm
60x70 cm
60x80 cm
70x80 cm
80x80 cm
1x1 m

  JIK-8N CAB-15K

15000 g

0.5 g

  JIK-8N CAB-30K

30 kg

0.001 kg

  JIK-8N CAB-60K

60 kg

0.002 kg

  JIK-8N CAB-150K

150 kg

0.005 kg

  JIK-8N CAB-200K

200 kg

0.01 kg

  JIK-8N CAB-300K

300 kg

0.01 kg

  JIK-8N CAB-500K

500 kg

0.02 kg

  JIK-8N CAB-600K

600 kg

0.02 kg

  JIK-8N CAB-1000K

1000 kg

0.05 kg

  JIK-8N CAB-1200K

1200 kg

0.05 kg


Download
catalog
   JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER JADEVER
           เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER  เครื่องชั่งดิจิตอล JADEVER